Sijoitusten tuotto


Oheisesta graafista voi seurata sijoitusteni tuoton kehittymistä. Graafi päivittyy automaattisesti joka arkipäivä klo 23-24 välillä. Tuotonlaskennassa käytän TWR:ää (Time Weighted Return), joka ottaa huomioon sijoituksiin lisätyt ja niistä poistetut pääomat. Vähennän myös kulut (kaupankäyntikulut, leimaverot, osinkoverot jne) indeksin tuotosta.

Indeksin tuoton pohjavaluutta on euro. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi euron vahvistuessa dollariin nähden laskee dollarinoteerattujen sijoitusten tuotto. Tällöin graafin indeksipistemäärä laskee vaikka osakekurssit pysyisivät paikallaan.

Laskenta lähtee päivämäärästä 1.1.2011 jolloin salkku on saanut indeksipistemäärän 100.

Ennen TWR graafin käyttöönottamista olen laskenut tuotot siten, että olen lisännyt vuoden aikana lisätyn pääoman edellisen vuoden toteutuneeseen tulokseen. Laskentatavasta johtuen todellinen vuosituotto on näiden vuosien osalta ilmoitettua korkeampi vuosilta 2009 ja 2010, sekä vastaavasti alempi vuodelta 2008.

Vuosi 2014: +22,59% (oma strategia)
Vuosi 2013: +38,49% (oma strategia)
Vuosi 2012: +47,09% (oma strategia)
Vuosi 2011: -20,06% (salkku alkuvuoden indeksoitu, loppuvuosi oma strategia)
Vuosi 2010: +20,53% (salkku indeksoitu)
Vuosi 2009: +41,17% (salkku indeksoitu)
Vuosi 2008: -33,73 (salkku indeksoitu)

Yksityiskohtainen kehitys vuodesta 2011 eteenpäin

Related Posts with Thumbnails