Pienet titaanit

18.2.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Tiny Titans strategian tuotot, lähde: AAII)

Tiny Titans on vähän tunnettu sijoitusstrategia. Vain harva on törmännyt kyseiseen strategiaan tai kuullut siitä, joten lienee paikallaan esitellä sitä myös suomalaisille sijoittajille.

Strategian on kehittänyt James O'Shaughnessy ja nimensä mukaisesti se keskittyy vain pienen markkina-arvon yrityksiin. O'Shaughnessy esitteli strategian vuonna 2006 kirjassaan Predicting the Markets of Tomorrow. Helsingin pörssi on pullollaan micro-cap yhtiöitä, joten olisiko tässä oivallinen sijoitusstrategia sijoittajalle, jota eivät ulkomaiset pörssit kiinnosta?

Tiny Titans strategiassa sijoittajalle seuloontuu edullisia micro-cap osakkeita, joiden momentum on hyvä. Piensijoittajan silmin strategiassa on se etu, että sen avulla seuloontuu juuri pienikokoisia yhtiöitä. Kokonsa vuoksi analyytikot eivät yleensä ole kiinnostuneita näistä yhtiöistä. Voi olla ettei yhtiötä seuraa yksikään analyytikko. Tämän johdosta osake voi olla helpommin ali- tai yliarvostettu. Institutionaaliset sijoittajat eivät näistä myös usein innostu, sillä alhaisen likviditeetin vuoksi position muodostaminen, sekä purkaminen on vaikeampaa ja voi heiluttaa kursseja. Pienissä yhtiöissä on myös se hyvä puoli, että ne eivät korreloi yhtä voimakkaasti markkinoiden kanssa kuin large-cap yhtiöiden osakkeet.

Strategian huonona puolena on sen varsin hurja volatiliteetti eli arvonheilunta. Tämän luonteenpiirteen vuoksi se siis sopii vain agressiivisille sijoittajille, jotka ovat valmiita sietämään erittäin korkeaa riskiä.

Vuodesta 1951 vuoteen 2004 strategia tuotti inflaation jälkeen (eli reaalisesti) vajaat 19% p.a. Keskihajonta oli kuitenkin 39%. 95% VaR arvoa käyttäen tämä tarkoittaa siis sitä, että vuosituotto heilui -53% ja +102% välillä. Aikamoista vuoristorataa!

Entä itse strategia? Se on varsin yksinkertainen:
 1. Yhtiön markkina-arvon tulee olla 25-250 miljoonan dollarin välillä.
 2. Osakkeen P/S tulee olla alle 1.
 3. Jäljelle jäävät osakkeet laitetaan järjestykseen relative strength:n mukaan, joka lasketaan vuoden ajalta (momentum).
 4. Näistä ostetaan portfolioon 25 osaketta, joiden momentum on kovin.
 5. Osakkeen pitoaika on yksi vuosi.
Siinä se! Euroalueella strategiaa noudattava sijoittaja voi käyttää markkina-arvona 25-250 miljoonaa euroa.

AAII sivuston mukaan strategia on tuottanut USA:ssa vuodesta 1998 lähtien 29,1% p.a. Tuotto on jakaantunut seuraavasti:
 • 1998: 38,1%
 • 1999: 53,8%
 • 2000: -6,6%
 • 2001: 84,1%
 • 2002: 51,9%
 • 2003: 154,8%
 • 2004: 45,8%
 • 2005: 7,5%
 • 2006: 35,2%
 • 2007: 2,2%
 • 2008: -56,4%
 • 2009: 71,1%
 • 2010: 21,1%
 • 2011 (YTD): 2,4%
MFIE sivusto on puolestaan tutkinut strategian toimivuutta Euroopassa ajalta 13.6.1999-13.6.2010. Heidän tutkimuksessa 30 osakkeen portfolio tuotti 313,59% eli 13,78% p.a. keskihajonnan jäädessä 15,40%:iin. Mielenkiintoisesti Euroopan osalta keskihajonta oli markkinoita pienempi.

(Tiny Titans (TinyT) strategian tuotto Euromarkkinoilla vuosina 1999-2010, lähde: MFIE)


Jälkitestasin lopuksi vielä itse miten Tiny Titans olisi toiminut Helsingin pörssissä viimeiset 11 vuotta. Tulokset olivat hieman yllättävät. Käytin hajautuksena 25 osakkeen portfoliota ja sain aikaiseksi seuraavat tulokset. Strategian 10,14% p.a. tuotto jäi selvästi laajoja Euroopan markkinoita pienemmäksi. On siis parempi haarukoida osakkeita riittävän suuresta massasta.

(Tiny Titans strategian toimivuus Helsingin pörssissä vuosina 1999-2010)


Koska Tiny Titans strategia on yksinkertainen on sille myös helppo rakentaa oma screener. Stock Screening for Tiny Titans paperissa on kerrottu ohjeet oman screenerin rakentamiseksi mm. seuraaviin palveluihin: Google Finance, Morningstar, SmartMoney ja MSN Deluxe.

Tarjolla on myös maksullisia palveluita, joissa Tiny Titans on tuettu. AAII tarjoaa screeneriä USA:n markkinoille ja MFIE:n beta vaiheessa olevalla Silverlight työkalulla onnistuu myös Tiny Titans osakkeiden screenaaminen niin Euroopan, USA:n, UK:n ja Japanin osakemarkkinoilta.

10 vastausta artikkeliin "Pienet titaanit"


Anonyymi kirjoittaa:

Tiny Titans strategian ytimen voi tiivistää yhteen lauseeseen:

BUY STRENGTH, SELL WEAKNESS!

Eli kolmanteen sääntöön. Kaikki muut säännöt ovat enemmän tai vähemmän turhaa näpläämistä.

19.2.2011 klo 9.38.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Jos pelkkä kolmas kohta (momentum) kiinnostaa, niin kannattaa tutustua Faberin tutkimukseen Relative Strength Strategies for Investing.

19.2.2011 klo 9.52.00

Anonyymi kirjoittaa:

Joo, kiitoksia, näyttää ihan mielenkiintoiselta.

Lisäyksenä vielä ekaan viestiini mielenkiintoinen seikka. Kun huomioidaan, että strategia julkaistiin vuonna 2006 ja katsotaan AAII:n laskemia tuottoja vuosilta 1999-2010 jenkkimarkkinoilla niin huomataan, että vuosina 1999-2006 strategia antoi ylituottoa, MUTTA vuosina 2007-2010 samaa tuottoa indeksin kanssa.

Eli mitä tästä taas voidaan taas kerran päätellä? Strategian julkaisu merkitsi ylituoton häviämistä ja markkinat poistivat tämän "markkinahäiriön".

Toisaalta 3. ja 4. säännön käyttäminen on omasta mielestäni se parhain tapa tienata osakemarkkinoilla: unohda fundat ja keskity pelkästään hintaan. Osakkeen hinnalla ja yrityksen tuloksella ei ole välttämättä edes pitkälläkään tähtäimellä suurempaa korrelaatiota.

19.2.2011 klo 11.25.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Niin, Faberin tutkimuksen mukaan pelkästään momentumia katsomalla ei päässyt yhtä hyvään tulokseen kuin Tiny Titans strategialla.

Laskin nopeasti Tiny Titans ja S&P500 indeksin tuotot vuosilta 2007-2010. Tiny Titans näytti pesevän indeksin myös tuona aikana. Vuosilta 2007-2010 S&P 500 -indeksi tuotti -11,33% ja Tiny Titans strategia -7,67%. Ero on siis 3,65 prosenttiyksikköä Tiny Titansin hyväksi. Tuotot katsoin AAII:n palvelusta. Ylituotto siis näyttäisi jatkuvan. YTD (Year-to-Date) on myös niukasti enemmän kuin S&P 500 -indeksin.

Itse arvosijoittajana olen luonnollisesti fundamenteista kanssasi eri mieltä ;) Mutta ei se mitään. Meitä on niin monenlaisia sijoittajia ja tärkeintähän onkin, että jokainen löytää itselleen sopivan tavan sijoittaa. Meidän arvosijoittajien perusajatus on juuri se, että ennen pitkää yrityksen fundamentit siirtyvät hintaan. Mutta siinä voi kestää kauankin.

19.2.2011 klo 11.45.00

Osinko77 kirjoittaa:

Olen myös muutenkin törmännyt suosituksiin harrastaa ns "microcap" osakkeita, esim: http://www.gurufocus.com/news.php?id=108867 Tosin kuten tuossa sanotaan niin näitä osakkeita pitää sitten analysoida tarkkaan.

19.2.2011 klo 13.03.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Niin nämä micro-capit ovat piensijoittajalle siinä mielessä mielenkiintoisempia, että niitä ei seuraa kovinkaan moni ammattilainen. Valinnan varaa on myös enemmän, jolloin hyvällä haarukoinnilla voi päästä erinomaisiin tuloksiin. Piensijoittajan etuna on myös se, ettei alhainen likviditeetti aiheuta samanlaisia ongelmia kuin isoilla sijoittajilla.

19.2.2011 klo 19.30.00

Arvosijoittaja kirjoittaa:

Pieniin yrityksiin sijoittava kohtaa tyypillisesti seuraavat haasteet:

- Tietoa on heikosti saatavilla

- Yritysten johdon kompetenssit eivät ole välttämättä tehtävien tasalla tai johto on jopa epärehellinen

- Osaketta vaihdetaan vähän

- Yritys on täysin tuntematon

- Osakkeen hinta pysyy aliarvostettuna ajan tappiin

- Yrityksen kilpailuasema muistuttaa lastua laineilla

- Tuttavat pitävät hulluna, jos erehtyy kertomaan sijoituksesta:)

Tarkalla analyysilla sijoittaja etsii tietoa yrityksestä ja siihen liittyvistä riskeistä. Usein tiedon vähyys jää silti riskiksi - eli siis että on ymmärtänyt tilanteen väärin. Yrityksen kehityksen seuraaminen kasvattaa ymmärrystä vähitellen.

Pienissä osakkeissa on erityisen tärkeää löytää katalystejä, joiden ansioista osakkeen hinta nousee tai sijoitus tuottaa muulla tavalla, vaikka pääoman palautuksella. Pienten yritysten markkina on tehottomampi kuin isojen ja siksi hinnoittelu ei välttämättä korjaannu koskaan ilman katalystiä.

22.2.2011 klo 20.54.00

Anonyymi kirjoittaa:

"Pienissä osakkeissa on erityisen tärkeää löytää katalystejä, joiden ansioista osakkeen hinta nousee tai sijoitus tuottaa muulla tavalla, vaikka pääoman palautuksella. Pienten yritysten markkina on tehottomampi kuin isojen ja siksi hinnoittelu ei välttämättä korjaannu koskaan ilman katalystiä."

Erittäin hyvä kirjoitus. Olisiko vielä käytännön vinkkejä näiden katalystien löytämiseen?

23.2.2011 klo 18.09.00

Arvosijoittaja kirjoittaa:

Tyypillisiä katalystejä:

- Yritys lopetetaan ja pääoma palautetaan omistajille

- Yritys ostetaan pois

- Omien osakkeiden osto

- Osinkoa korotetaan reilusti

- Yritys kasvaa ulos micro cap -kategoriasta

- Yrityksen tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus poistuu jonkin tapahtuman takia

- Tuloksentekokyky kasvaa reilusti jostain syystä

Katalysti saattaa löytää kuuntelemalla yrityksen johtoa ja tutkimalla yrityksen historiaa. Esimerkiksi jos firma on yleensä palauttanut pääomaa ostamalla omia osakkeita takaisin, management kertoo aikovansa tehdä niin ja firmalla on pian mukava pino vapaata pätäkkää, niin katalysti on tunnistettu.

Firman ulkopuoliset tapahtumat saattavat toimia katalysteina. Esimerkiksi BP:n öljyonnettomuuden vahinkojen suuruuden selviäminen vaikutti merkittävästi useiden tuon alueen toimijoiden hintoihin.

Laajemmat analyysit teollisuuden alan kehittymästä voivat myös auttaa katalystin löytymisessä. Esimerkiksi, jos ala on keskittymässä, yrityksen arvostus on halpa ja alalta löytyy muutama mahdollinen ostaja, joiden palettiin yritys sopisi, niin yritysosto voi toimia katalystina.

Usein käy kuitenkin niin ettei katalystiä löydy, ainakaan riittävällä varmuudella. Silloin kannattaa siirtyä tutkimaan seuraavaa potentiaalista kohdetta:)

Toivottavasti tästä oli apua!

24.2.2011 klo 10.51.00

Anonyymi kirjoittaa:

Kiitän :)

24.2.2011 klo 21.14.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails