Mikä yhdistää 12 self-made osakemiljonääriä?

25.9.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Vapaus! Kuva: Alban Gonzalez)

Sijoitusammattilaisista ja heidän strategioistaan on kirjoitettu paljon kirjoja. Menestyneistä yksityissijoittajista kertovat kirjat ovat sen sijaan harvinaisuus. Poikkeuksen tähän sijoituskirjojen katraaseen tuo Guy Thomas:n kirja Free Capital: How 12 Private Investors Made Millions In The Stock Market.

Free Capital on kirjoitettu Guy Thomaksen tekemien henkilöhaastatteluiden pohjalta. Se kertoo 12 eri yksityissijoittajan tarinan - kuinka he kasasivat itselleen yli miljoonan omaisuuden sijoittamalla osakkeisiin. Isolla osalla on sijoitusomaisuutta useita miljoonia.

Kukaan kirjan 12 henkilöstä ei ole ns. kovapalkkainen, joka olisi ansainnut miljoonansa hyvillä ansiotuloilla. Eikä yksikään ole ollut yrittäjä, joka olisi saanut isot summat myymällä yrityksen. Suuria perintöjäkään ei ole kohdalle osunut. Eikä kenenkään kohdalla ollut kyse siitä, että olisi elänyt mahdollisimman niukkaa elämäntapaa.


12 eri sijoittajaa - 12 eri tapaa sijoittaa

Yksi kolmasosa henkilöistä on entisiä Lontoo Cityn ammattilaisia, toinen kolmasosa ammattitutkinnon omaavia ihmisiä ja viimeinen kolmasosa sellaisia, jotka lopettivat koulunkäynnin 18-vuotiaana tai jo sitä ennen. Suurin osa heistä jätti päivätyön kolme- ja nelikymppisinä ryhtyäkseen päätoimisiksi itsenäisiksi sijoittajiksi.

Henkilöiden taustat ovat siis hyvin erilaiset. Pörssi ja sijoittaminen onkin yksi tasa-arvoisimmista paikoista mitä maan päällä on. Ei ole väliä onko korkeakoulutettu, nainen tai mies, ihonväriltään jokin muu kuin valkoinen tai iältään nuori tai vanha. Sijoittaminen tarjoaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet. Pörssi ei välitä siitä kuka osaketta omistaa. Meillä jokaisella on yhtä hyvät mahdollisuudet vaurastua sijoittamalla. Osakemarkkinat eivät syrji ketään!

Jos henkilöiden taustat ja koulutus eroavat toisistaan rajusti, niin eroavat myös heidän tapansa sijoittaa. Näiden osakemiljonäärien käyttämät sijoitusstrategiat ovat hyvin erilaisia ja heijastavatkin paremmin jokaisen omia taustoja, persoonaa ja vahvuuksia. Jotkut ovat hyvin pitkän aikavälin sijoittajia ja tekevät vain muutaman kaupan vuodessa. Toiset ovat lyhyen aikavälin treidaajia tehden useita kauppoja joka päivä. Yksi tekee analyysinsä ylhäältä alas (top-down) ja toinen alhaalta ylös (bottom-up) yksittäisestä yhtiöstä alkaen. Yhtä suurta on ero myös käytetyssä hajautuksessa. Yksi miljonääreistä pitää vain muutamaa osaketta kerrallaan.

Eri sijoittajien väliset erot on tärkeä huomata. Meitä on monenlaisia sijoittajia. Mutta niin on onneksi myös useita erilaisia tapoja sijoittaa. Huomionarvoista on nimenomaan jokaisen löytää se itselle sopiva tapa sijoittaa. Se mikä toimii jollekin toiselle ei sovi alkuunkaan jollekin muulle. Tämä on myös yksi hauskimmista asioista mitä sijoittamisessa on. Ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa oikeaa tapaa(tm) sijoittaa! Jokaisessa eri menetelmässä on omat hyvät ja huonot puolensa. Siksi se oma mieli on hyvä pitää aina avoimena ottamaan uusia asioita vastaan.

Sijoittaminen ei ole vastakkainasettelua passiivisen tai aktiivisen sijoittamisen kesken. Tällaisten keskustelujen käyminen ei ole kovinkaan hedelmällistä ja menee helposti inttämiseksi - omasta poterosta huuteluksi. Mieli pysyy lukossa eikä omaa näkemystä uskalla rehdisti haastaa. Myönnän avoimesti sortuneeni itsekin tähän. Maailma on pullollaan mitä erilaisempia sijoitusstrategioita ja vaikka tuntuisi siltä, että jokin esitetty menetelmä tuntuu itsestä täysin hullulta voi se täydentää toisen sijoittajan arsenaalia täydellisesti. Kaikkea ei kannata tyrmätä heti. Annetaan muillekin mahdollisuus esittää erilaisia näkökantoja vaikkeivät ne omiin ajatuksiin sopisivatkaan. Jollekin toiselle ne voivat istua kuin nenä päähän. Sijoittajan on mahdollista kulkea useita erilaisia polkuja. Ne kaikki voivat silti viedä samaan määränpäähän, mutta vain eri tavalla.


Punainen lanka. Mikä yhdistää miljonäärit?

Vaikka Free Capital kirjan miljonääreillä on kaikilla toisistaan poikkeava tausta ja tapa sijoittaa löytyy yhdistäviäkin tekijöitä yllättävän paljon. Mitä yhteistä kaikilla näillä self-made osakemiljonääreillä on? Näiden asioiden tunnistaminen antaa mielenkiintoista näkökulmaa.

1. Ole sijoittaja
Jokaista kirjan henkilöä yhdistää vahva asenne olla sijoittaja. Sijoittajana oleminen tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessa sitä, että on valmis siirtämään tulojen ja menojen välisen erotuksen eli vapaan pääoman sijoituksiin. Isossa osassa kirjan miljonäärejä se tarkoitti vaatimattomien säästöjen laittamista osakemarkkinoille omasta pienestä palkasta. Jokaisen on aina aloitettava jostakin. Myös tulevan miljonäärin on aloitettava omaisuuden kerääminen nollasta. Aivan kuten kenen tahansa muunkin.

2. Katso tulevaisuuteen
Jo nuoresta iästä lähtien kirjan sijoittajia on yhdistänyt keskittyminen tulevaisuuteen. He ovat pitäneet oppimista, ansaitsemista, säästämistä ja sijoittamista tärkeänä tulevaisuutta ajatellen. Menneita ei kannata murehtia liikaa vaan katse on hyvä pitää kauempana. Tehdä omat päätökset sen mukaan miten asiat vaikuttavat omaan tulevaisuuteen. Jatkuva oppiminen elämässä on tärkeää.

3. Sijoita pienyhtiöihin
Kaikki paitsi yksi kirjan osakemiljonääreistä keskittyivät pienyhtiöihin (micro/low-cap). Kirjan miljonäärit tekivät sijoituksia pääasiassa 10% pienimmän markkina-arvon yhtiöihin - loput 90% markkinoilla tarjolla olevista osakkeista he jättivät sivuun. Olen pienen markkina-arvon yhtiöiden eduista piensijoittajille kirjoittanut aiemminkin ja tämä on hyvä muistutus sen eduista. Arvosijoittajan Tie blogissa on myös hyvä kirjoitus micro-cap osakkeiden hyvistä puolista.

4. Ole sitkeä
Lähes kaikki kirjan miljonäärit saivat vuosikausia markkinoilta huonoja tai keskinkertaisia tuottoja. Sen sijaan, että he olisivat heittäneet pyyhkeen kehään ja luovuttaneet ottivat he virheistä opiksi. Kukaan ei tule osakemiljonääriksi kerta heitolla. Tie on pitkä ja pomppuisa. Epäonnistumisten kautta saatu kokemus ja oppi luotsasi sijoittajat lopulta menestykseen.

5. Tavoittele rahalla vapautta - älä korkeampaa kulutusta
Kirjan sijoittajat elivät vaatimatonta elämäntapaa suhteessa heidän sijoitusomaisuuteen. He näkivät rahan oman vapauden lähteenä eivätkä välineenä näyttää omaa varallisuutta kulutuksen kautta. Kukaan ei halunnut sijoittaa siksi, että voisi vain kuluttaa enemmän. Sen sijaan raha nähtiin välineenä toteuttaa oma vapaus.

6. Velkavipua? Ei kiitos!
Sijoituksiin käytettävä velkavipu ei ollut kovinkaan suuressa huudossa. Omissa sijoituksissa vipua oli käytössä vain vähän.

7. Tee sijoitukset itse
Jokainen kirjan sijoittajista teki omat sijoituksensa täysin itsenäisesti. He eivät hae apua sijoituspäätösten tekoon muilta vaan tekevät analyysit, taustatutkimukset ja päätökset itse. Yksikään ei ole ns. "tiimipelaaja" vaan sen täydellinen vastakohta.

8. Sijoittaminen ei ole tiedettä
Kirjan sijoittajat tukeutuivat varsin yksinkertaisiin sääntöihin ja analyyseihin. Sijoittamisesta ei kannata tehdä turhan monimutkaista, sillä se ei sitä ole. Kaikki kirjan sijoittajat olivat hylänneet akateemikkojen rakastaman modernin portfolioteorian (MPT). Yksikään ei tukeutunut sijoituksissaan kvantitatiiviseen analyysiin vaikka muutamalla oli vahva tausta sen piiristä.


Onnella iso osuus?

Jokainen kirjan omatekoisesta miljonääristä piti itseään onnekkaana. Näin suuri sijoitusmenestys mitä heillä on ollut vaatii kieltämättä myös onnen potkuja. Onnella on oma osansa meidän jokaisen elämässä.

Mielestäni onnea on kuitenkin kahta erilaista. On olemassa puhdasta sattumaan perustuvaa onnea, kuten esimerkiksi Lotto. Suuren lottovoiton saaminen perustuu täysin irrationaaliseen tuuriin emmekä voi vaikuttaa voiton mahdollisuuteen kuin häviävän vähän.

Sitten on tätä toisenlaista onnea. Voimme altistaa itseämme elämässä erilaisille onnenkantamoisille. Mitä useammin ja enemmän tätä teemme sitä todennäköisempää myös on, että kohtaamme hyvän tuurin. Esimerkiksi tekemällä sijoituksen altistamme itsemme osakemarkkinoiden pitkän aikavälin positiivisen tuoton mahdollisuudelle. Huonolla tuurilla sijoitus on kuiten tappiollinen. Sen sijaan se on varmaa, että jos emme ota osaa markkinoille laisinkaan emme myöskään altistu tuolle positiiviselle tuotto-olettamalle.

Juuri tästä on mielestäni kysymys myös näiden 12 osakemiljonäärin kohdalla. He ovat kaikki tietoisesti altistaneet itsensä mahdollisuudelle vaurastua. Se, että jokainen heistä on onnistunut hyvin on osittain puhdasta tuuria, mutta osansa on myös sillä, että he ovat sitkeästi olleet alttiina hyvälle onnelle. Ilman hyvää onnea, mutta kovalla työllä tulos olisi ollut kenties myös hyvä, mutta ei vain yhtä satumaisen loistava kuin mihin he nyt päätyivät.

Miljonäärejä yhdistäviä tekijöitä katsellessani en voi olla peilaamatta löytyneitä tekijöitä omiin sijoituksiini. Vaikka tällä hetkellä ei sijoitusten tuotolla pääse kerskailemaan löydän listalta monta yhtenevää kohtaa omaan toimintaani. Pyrin sijoittamaan kaiken ylimääräisen rahan (kohta 1), oppimaan omista sijoituspäätöksistä (kohta 2), sijoitan strategiani mukaisesti pienen markkina-arvon yhtiöihin (kohta 3) antamatta (ainakaan toistaiseksi) periksi (kohta 4) tavoitellen taloudellista riippumattomuutta (kohdat 5 ja 2). En käytä kohtuuttoman suurta vipua (kohta 6), teen sijoitukset itse (kohta 7) ja modernin portfolioteorian olen ampunut alas blogissa erillisessä artikkelissa (kohta 8).

Olen asettanut itseni onnen potkulle alttiiksi. Vielä sitä ei ole tullut, mutta jaksan yhä sitkeästi odottaa. Sitä odotellessa jatkan työtä altistaakseni itseni yhä useammin hyvälle tuurille.

''I find the harder I work, the more luck I seem to have.''
-Thomas JeffersonPS: Luen tällä hetkellä iltalukemisena Karo Hämäläisen Erottaja -kirjaa. Kirja on tiivistunnelmainen Suomen finanssimaailmaan sijoittuva jännäri. Se pitää hyvin otteessaan ja voinkin hyvin suositella sitä luettavaksi blogin lukijakunnalle.

Lehdistötiedote sai päivänvalon - Go Hokkari go!

9.9.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(SM-liiga Hokkari sovellus iPhonessa)

Ah! Viimeinkin voin avata hieman sanaista arkkuani sen suhteen minkä kimpussa olen viime kuukaudet touhunnut start-up yrityksessämme. Lehdistötiedote tuotejulkistusta koskien lähti ulos tänään, joten nyt tieto on vapaata ja sitä voi levittää.

Yrityksemme MobileSpot Oy toteuttaa mobiilisovelluksen Suomen suosituimman urheiluliigan seurantaan. Kyseessä on luonnollisesti jääkiekon SM-liiga. Kyllä, tämä on SM-liigan virallinen mobiiliapplikaatio kaikille jääkiekon ystäville. Toteutamme sen yhteistyössä SM-liiga Oy:n kanssa. Yksi isoista yhteistyökumppaneista on Veikkaus, joka on myös vahvasti sovelluksessa esillä.

Ristimme tämän taskukokoisen, jokaisen lätkäfanin sovelluksen nimellä SM-liiga Hokkari. Hokkari tulee tarjolle lokakuun alusta kaikille yleisimmille kosketusnäytön omaaville puhelimille. Tuemme Symbian^3, iPhone ja Android alustoja ja sovellus on ladattavissa ilmaiseksi kyseisistä kaupoista (Ovi Store, Android Market ja App Store). Ai niin, muistinko tosiaan mainita että sovellus on ilmainen? :)

SM-liiga Hokkari sovelluksen kautta on mahdollista seurata ottelutapahtumia reaaliaikaisesti, lukea uutisia, tilastoja, pistepörssiä ja seurata oman suosikkijoukkueen tai vaikka pelaajan tietoja. Ottelutilanteita voi kommentoida sosiaaliseen mediaan, joista aluksi on tuettuna Twitter, sekä myöhemmin myös Facebook. Sovelluksen toteutuksessa on otettu huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet - on fani sitten kotona, matkoilla tai paikan päällä jäähallilla.

Sovelluksen ja siihen liittyvän liiketoiminnan roadmap on hyvin mielenkiintoinen, sekä kunnianhimoinen. Jostakin on aina aloitettava ja tämän kohdalla se on tässä. Sovellukseen on mietitty paljon toiminnallisuuksia joita lisäämme mukaan sovelluksen kehittyessä. Jo tämä ensimmäinen versio on täysiverinen fanisovellus, jonka tulisi tyydyttää monen penkkiurheilijan tarpeet.

Aiheeseen liittyen toimitusjohtajamme on Radio Megan haastateltavana maanantaina kello 8. Nettiradiota voi kuunnella tästä linkistä, jos et satu olemaan kuuluvussalueella.

Alla vielä lopuksi lehdistötiedote kokonaisuudessaan:
TIEDOTE 9.9.2011

VAPAA JULKAISTAVAKSI

MobileSpot ja SM-liiga julkaisevat mobiilisovelluksen jääkiekkofaneille

Oululainen mobiilisovellusyritys MobileSpot ja SM-liiga julkaisevat yhteistyössä jokaisen jääkiekkofanin unelmasovelluksen, SM-liiga Hokkarin. Sovellus on lokakuun alusta ladattavissa ilmaiseksi kosketusnäytöllisiin puhelimiin Nokian Ovi Storesta, App Storesta sekä Android Marketista.

SM-liiga Hokkari on mukana kulkeva tietolähde jääkiekkofaneille. Palvelu tuo SM-liigan uusimmat tilanteet helposti käden ulottuville. Hokkarin kautta käyttäjä saa kännykkäänsä reaaliaikaisen otteluseurannan, otteluennakot, viimeisimmät uutiset, tilastot, pistepörssin sekä tietoja omasta suosikkijoukkueestaan.

SM-liiga Hokkari on yhteydessä saumattomasti myös muuhun sosiaaliseen mediaan. Sovelluksen käyttäjät voivat kommentoida pelejä ja joukkueiden suorituksia aluksi Twitterin kautta ja piakkoin myös Facebookin kautta.

Sovelluksen kanta-asiakkuus kannattaa, sillä Hokkarin säännölliset käyttäjät saavat sovelluksen kautta materiaalia, jota ei ole muualta saatavissa. Kanta-asiakkaat pääsevät näkemään esimerkiksi otteluennakoita ja -yhteenvetoja. Sovellusta tarjotaan tärkeäksi jääkiekon tiedonlähteeksi sekä matka-, koti-, että jäähallikäyttäjille, riippumatta siitä missä käyttäjä viettää aikaansa.


SM-liiga on Suomen jääkiekon pääsarja ja Suomen seuratuin urheiluliiga.

MobileSpot Oy tuottaa sovelluksia, joilla tavoitetaan kohderyhmät tehokkaasti ajassa ja paikassa.

Päivitys 12.9.2011: Radiohaastattelun nauhoite on nyt saatavilla. Haastattelussa toimitusjohtajamme käy läpi SM-liiga Hokkarin lisäksi mm. nykyisten mobiiliapplikaatioiden murrosta. Kuuntele haastattelu oheisesta linkistä.

Tulos elokuu 2011 (-11,45%)

2.9.2011 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Salkun tuotot elokuussa 2011)

Elokuu oli osakesijoittajille synkkä ympäri maailman. Oman salkkuni kehitys ei tästä poikennut vaan lasketteli myös alaspäin kovaa tahtia. Turpiin tuli kuukauden aikana -11,45%, mikä on ennätyksellisen paljon. Käyttämäni vertailuindeksi STOXX Europe 600 Gross Index laski puolestaan -10,26%, joten alituottoa tuli -1,19%-yksikköä. Sen sijaan kotimaan OMXH25 indeksi lasketteli vain -6,94%. Oman salkkuni ja STOXX Europe 600 GI:n tuottoihin verrattuna tosin OMXH25:n kehitys on silti selvästi alempi.


(Salkun kehitys verrattuna markkinatuottoihin vuoden alusta)

STOXX Europe 600 Gross Index on pärjännyt omaa salkkuani paremmin vuoden alusta 3,04 prosenttiyksikköä. OMXH25:n tuotto on puolestaan 8,29 prosenttiyksikköä jäljessä omaa salkkuani ja STOXX Europe 600 GI:tä 15,47 prosenttiyksikköä. OMXH25:ssä ei tosin ole osinkoja huomioitu, joten sitä kautta tulee muutama prosentti tasoitusta.

Elokuu paljasti monelle kokemattomalle sijoittajalle karvaasti sen millaisia riskejä sijoittamiseen kuuluu. Nousevien kurssien aikana tulee helposti sellainen olo, että oma riskinsietokyky on hyvä ja sitä kasvatetaan, mutta isommat tiputukset alas paljastavat todellisen riskinsietokyvyn. Jos viime aikoina on tuntunut siltä, että osakepainoa tulisi laskea on oma riskinsietokyky tullut arvioitua jo alunperin väärin. Tyypillisesti piensijoittaja toimii juuri väärin päin. Laskee riskiä, kun pörssit ovat tulleet alas ja nostaa riskiä, kun on tultu ylös.

Oman oikean riskinsietokyvyn paljastuminen on sinänsä hyvä asia. Jos se on tullut arvioitua väärin on oikein muuttaa sitä vastaamaan oikeaa riskinsietokykyä, mutta sen jälkeen siinä tulee myös pidättäytyä. Osakepainon jatkuva säätäminen vain johtaa suurimmalla osalla huonompiin tuottoihin.

Viime aikojen heilunta markkinoilla toi mieleeni Benjamin Grahamin sanat:
In the short term, the stock market behaves like a voting machine, but in the long term it acts like a weighing machine.

Juuri tällä hetkellä markkinat tuntuvat tosiaan toimivan kuten "voting machine". Osakkeiden hinnat ovat erkaantuneet fundamenteistä monin paikoin. Suuriakin lasteja tunnutaan paniikissa viskottavan suoraan laitaan. Pitkällä aikavälillä markkinat kuiten toimivat kuten vaaka (weighing machine), joten uskon tilanteen korjaantuvan ennen pitkää.

Jotkut tykkäävät puhua samasta asiasta nimellä mean reversion eli keskiarvoistuminen. Markkinoilla on tapana korjata ylilyönnit kumpaankin suuntaan. Niinpä tavoistani poiketen aloitin osto-ohjelman, joka tällä hetkellä näytti ajoittuvan juuri keskelle pohjia (puhdasta tuuria!). Ostoja olen tehnyt railakkaimpina laskupäivinä joita tosin osto-ohjelman aloittamisen jälkeen ei enää ole montaa ollut. Tuleva kehitys näyttää kuinka pitkään vielä ohjelma kestää - kehitys on varmasti vielä pomppuista, joten eiköhän uusia ostomahdollisuuksia avaudu.

Sijoitusstrategiani riskienhallintaan kuuluu stop-lossit. Mm. stop-lossien laukeamisien myötä oma salkkuni putosi STOXX Europe 600:aa terävämmin kiivaimman laskun aikana. Kun aikoinaan strategiaa hioin päädyin backtestaustulosten perusteella käyttämään stop-lossilla varustettua strategiaa. Siitä huolimatta, että stop-lossien käyttö laski strategian tuottoja.

Syy stop-lossilla valittuun strategiaan löytyy omasta riskinsietokyvystäni. Testauksen perusteella stop-lossilla varustettuna sama strategia omaa vähemmän riskiä kuin stop-lossiton. Testien perusteella osakkeet, joissa stop-loss laukesi korjasivat myöhemmin vuoden aikana tuoton paremmaksi kuin mitä se stop-lossin triggeröintihetkellä oli.

Strategian valittu riskitaso tuntuu itselleni oikealta. Viime aikojen kovasta tiputuksesta huolimatta olen pitäytynyt valitussa strategiassa eikä se ole tuntunut vaikealta. Helpottaa kummasti, kun tietää miten strategia on toiminut aiemmin isojen droppien (mm. finanssikriisin ensimmäinen aalto ja teknokupla) kohdalla ja miten se on korjannut sen jälkeen.

Jos markkinoiden kovasta tiputuksesta haluaa etsimällä etsiä hyviä puolia, niin stop-lossien myötä realisoituneiden tappioiden ansiosta strategian vaihto indeksisijoittamisesta nykyiseen puolipassiiviseen arvosijoitusstrategiaan näyttää tapahtuvan hyvin pienin veroseuraamuksin. Alkuvuonna myymistäni ETF:stä olisi muuten tullut maksettavaksi huomattavia pääomatuloja. Nyt ne ovat leikkaantuneet selvästi.

Euroopassa ja USA:ssa voimakas tiputus on saanut aikaan hullunkurisia toimenpiteitä. Osakkeiden lyhyeksi myymiseen eli shorttaamiseen on asetettu rajoitteita mm. eräiden pankkien osakkeiden kohdalla. Tämä on mielestäni naurettavaa! Shorttikieltojen astuttua voimaan kiellon omaavien yhtiöiden kurssit sukelsivat selvästi lisää. Eikä ihme. Tällainen manipulaatio on vielä vahvempi osoitus siitä, että yhtiöillä ei todennäköisesti ole puhtaita jauhoja pussissa.

Henkilökohtaisesti arvostan shorttausta tekeviä tahoja suuresti. Eivät kaikki hedge rahastotkaan toki ole puhtaita kuin pulmuset, mutta shorttaus jos mikä vaatii sen, että riskienhallinta pitää olla hallussa. Shorttaukseen liittyen suosittelen asiasta kiinnostuneita muuten lukemaan Greenlight Capitalin johtajan David Einhornin kirjoittaman kirjan Fooling Some of the People All of the Time, A Long Short Story, joka kertoo Allied Capitalin (sanoista muuten muodostuu myös sopivasti All Lied Capital, joka kuvaa yhtiötä paremmin) tarinan.

Työskentelen ja olen osakkaana MobileSpot Oy nimisessä start-up yhtiössä. Valehtelisin, jos väittäisin start-up yrittämisen olevan tylsää. Olemme yhtiössä laittamassa uutta vaihdetta silmään. Kasvun myötä nykyiset toimitilat käyvät meille pieneksi ja etsimmekin tällä hetkellä isompia toimitiloja. Olemme kesän jälkeen tehneet rekrytointeja ja todennäköisesti palkkaamme vielä yhden henkilön lisää ennen vuoden vaihdetta.

Itse olen ollut suurimmaksi osaksi kiinni projektissa, jonka julkaisu pitäisi tapahtua ensi viikolla. Uskoisin tästä olevan juttua eri lehdissä sen jälkeen. Kyseessä on kuitenkin tuote, jolle uskomme olevan kysyntää. Tuotteen kehityssuunta näyttää hyvältä ja meillä on suuria suunnitelmia sen tulevaisuutta ajatellen. Jostain on kuitenkin aina aloitettava. Ja se alku paljastuu hyvin pian. Kerron blogissa asiasta lisää, kun tieto on julkista.

Sitä odotellessa - Hyvää alkanutta syksyä!

Yhteenveto (tuotot indeksoituna)
Kuukauden tuotto: -11,45%
Tuotto vuoden alusta: -14,35%

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails