Toukokuuilmiö

9.5.2009 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


"Sell in May and go way!" Onko tuttu lausahdus? Tämän legendaarisen yhdysvaltalaisen sanonnan mukaan osakkeista tulisi luopua huhtikuun lopulla ja mennä pitkälle lomalle. Takaisin osakkeita kannattaisi ostaa puolen vuoden kuluttua lokakuun lopulla. Toukokuuilmiö on toiseksi tunnetuin sijoittajien kalenteri-ilmiöistä. Vielä sitäkin tunnetumpi on tammikuuilmiö, mutta ajankohtaisuuden vuoksi pysyttelemme toukokuuilmiössä.

Toukokuuilmiötä tapahtuu

Katsotaan ensin Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksin kuukausituottoja tammikuusta 1950 huhtikuuhun 2009 asti. Ero on varsin suuri. "Hyvä" puolivuosittaisjakso (marraskuu - huhtikuu) on tuottanut keskimäärin 7,9%, kun vastaavasti "huono" puolivuosittaisjakso vain 2,5%.

Toukokuuilmiötä on tapahtunut myös muilla markkina-alueilla. MSCI World -indeksi on palauttanut vuosittain vuodesta 1969 lähtien "hyvän" puolivuosittaisjakson aikana 6,5% tuoton, kun "huono" puolivuosittaisjakso on tuottanut tappiota -1,0%:ia. Myös kehittyvien markkinoiden tuotot ovat olleet heikommat toukokuun ja lokakuun välillä verrattuna marraskuun ja huhtikuun väliseen aikaan.


Toukokuuilmiö on esiintynyt myös Suomessa. Suurin osa Helsingin pörssin osingonjaoista osuu "hyvälle" loka-huhtikuun jaksolle, joka osaltaan voi selittää ilmiötä. Ohessa OMX Helsinki -indeksin kehitys puolivuosittain 30.4.-31.10. ja 31.10.-30.4. vuodesta 1995 nykypäivään.

Heikko 6kk Indeksi 30.4. Indeksi 31.10. Muutos %
1996 1945 2202 +13
1997 2927 3444 +18
1998 4780 4481 -6
1999 6962 9051 +30
2000 17723 13438 -24
2001 10619 7478 -30
2002 6821 6089 -11
2003 5634 6171 +10
2004 5790 6104 +5
2005 6509 7525 +16
2006 9483 9198 -3
2007 10825 12526 +16
2008 9729 6156 -37
2009 5606


Vahva 6kk Indeksi 31.10. Indeksi 30.4. Muutos %
1995-1996 1917 1945 +1
1996-1997 2202 2927 +33
1997-1998 3444 4780 +39
1998-1999 4481 6962 +55
1999-2000 9051 17723 +96
2000-2001 13438 10619 -21
2001-2002 7478 6821 -9
2002-2003 6089 5634 -7
2003-2004 6171 5790 -6
2004-2005 6104 6509 +7
2005-2006 7525 9483 +26
2006-2007 9198 10825 +18
2007-2008 12526 9729 -22
2008-2009 6156 5606 -9

Keskimäärin "huonon" puolivuosittaisjakson tuotto oli -0,23% tappiolla. "Hyvä" puolivuosittaisjakso sen sijaan tuotti keskimäärin 14,36%.

Viimeisen 59 vuoden aikana on Yhdysvalloissa ollut kaksi pitkän aikavälin nousumarkkinaa (karkeasti 1950-1966 ja 1982-1999), sekä kaksi pitkän aikavälin laskumarkkinaa (1966-1982 ja 2000-????). Myös näiden kahden karhumarkkinan aikana on toukokuuilmiö toiminut hyvin.

Kun aineisto rajataan koskemaan vain nykyistä laskumarkkinaa nähdään, että ilmiö on toiminut vieläkin paremmin.


Ei tapahdu sittenkään

Mitenkään varmana menetelmänä toukokuuilmiön käyttöä ei voi pitää. Esimerkiksi viimeisen kahden vuoden ajalta S&P 500 -indeksi näyttää ilmiön osalta seuraavalta:
  • toukokuu 2007 - lokakuu 2007 +12,5%
  • marraskuu 2007 - huhtikuu 2008 -0,6%
  • toukokuu 2008 - lokakuu 2008 -30,7%
  • marraskuu 2008 - huhtikuu 2009 +0,9%
Toisinaan toukokuuilmiö näyttäisi siis toimivan ja toisinaan taas ei. Yksittäisten vuosien ja kuukausien välillä tuotot vaihtelevat paljon ja ovat ennalta arvaamattomia.

Toukokuuilmiö on hyvin tunnettu sijoittajien keskuudessa ja monet ovatkin alkaneet hiomaan kyseistä ilmiötä. Pörssikursseilla on ollut taipumusta nousta kuukauden vaihteen tienoilla. Siten osa toukokuuilmiötä hyödyntävistä sijoittajista on alkanut aikaistamaan ostojaan ja viivästämään myyntejään. MACD-järjestelmää käyttävät sijoittajat voivat taasen viisästyttää ostoja mikäli lokakuun lopulla ei tule ostosignaalia ja vastaavasti viivyttää huhtikuussa myyntejä, mikäli järjestelmä ei anna myyntisignaalia.

Hyvin tunnetuilla ilmiöillä on tapana kadota itsestään. Tämä johtuu siitä, että ilmiön tullessa yleiseen tietoisuuteen se menettää tehonsa. Menetelmää käyttäviä sijoittajia on markkinoilla liikaa. Ilmiön viilaus saattaa johtaa siihen, että kohta ilmiö tapahtuukin huhtikuussa, sitten maaliskuussa ja niin edelleen. Myynnin viivästäjät voivat tehdä puolivuosittaisjaksoista eri mittaiset jne. Näin toukokuuilmiö katoaa muuntuen joksikin muuksi.

Jotakin mielenkiintoista toukokuuilmiössä kaikesta huolimatta on. Varsinkin siksi, että se on tunnettu jo todella pitkään.


0 vastausta artikkeliin "Toukokuuilmiö"


Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails