Koodinimi Alpha

6.10.2012 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Olen kaikessa hiljaisuudessa työstänyt yhdessä Toni Karhun kanssa sijoitustyökalua, joka tukee käyttämäni sijoitusstrategian toteutusta. Työkalu on yhä keskeneräinen, mutta kaikkein tärkeimmät toiminnot ovat jo täysin käytettäviä ja siten uskallankin nyt julkisesti näyttää ensimmäisen version siitä mitä olemme saaneet aikaiseksi.

(Screenshot työkalusta. Klikkaa suuremmaksi.)

Työkalu rakentuu osakkeiden fundamentti- ja hintatietojen päälle. Käyttämämme tietokanta kattaa tällä hetkellä noin 10.000 osakkeen tiedot Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilta. Tietoa on useiden vuosien ajalta ja koostamamme tietokanta onkin varsin massiivinen. Sen hallinnointiin olemme puolestaan kehittäneet eri työkalun, jonka avulla voimme helposti päivittää osakkeiden tiedot sitä mukaa kun kvartaalituloksia jne. raportoidaan. Hintatietokanta pitää puolestaan sisällään osakkeiden hinnat päivätasolla.

Näin massiivinen tietomäärä antaa itse asiassa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa olemme keskittyneet työkalun toteutuksessa omien tarpeidemme täyttämiseen. Omalla kohdallani yksi tärkeimmistä onkin ollut saada aikaiseksi henkilökohtainen "testilaboratorio", missä pystyn backtestaamaan erilaisia sijoitusstrategioita, sekä tutkimaan eri tutkimuksissa tunnistettujen ylituottoa antavien menetelmien toteuttamista yhdistettynä muihin strategioihin. Saattaa kuulostaa monen korvaan monimutkaiselta, mutta erilaisten strategioiden tutkiminen on lähellä sydäntäni. Se on kieltämättä haastavaa, mutta myös hyvin mielenkiintoista.

Toteuttamamme backtestaustyökalu laskee strategian tuoton annetulta ajalta, piirtää siitä graafin, näyttää salkkuun kuuluneet osakkeet ja laskee erilaiset tunnusluvut, kuten annualisoidun tuoton, keskihajonnan ja betan. Toki myös jokin indeksi olisi mahdollista piirtää graafin viereen vertailun vuoksi.

(Screenshot ajetusta backtestauksen tuloksista. Klikkaa suuremmaksi.)

Tässä vaiheessa olemme jakaneet työkalun toiminnot kahteen osaan, joista ensimmäinen on tarkoitettu käytetyn strategian mukaisten osakkeiden haarukointiin ja toinen strategioiden tutkimustyöhön backtestaustyökalun muodossa. Alla oleva tietokanta mahdollistaa jatkossa vaikka oman portfolion luonnin palveluun, jolloin se voisi automaattisesti pitää kirjaa salkun tuotosta, laskea sille erilaisia tunnuslukuja (esim. keskihajonta, beta, TWR) jne. Vain mielikuvitus on rajana.

Työkalussa on useita eri tapoja hakea osakkeita. Yksi näppärä keino on käyttää hakua osakkeen nimellä silloin kun on vaikka tarvetta tarkastella mielenkiintoisen osakkeen tilinpäätöstietoja. Työkalu osaa automaattisesti ehdottaa sellaisia osakkeita joiden nimestä löytyvät syötetyt kirjaimet. Alla esimerkkinä listaa niistä osakkeista joiden nimestä löytyy sana auto.

(Esimerkki työkalun hausta osakkeen nimen perusteella.)

Osakkeen valinnan jälkeen tärkeimmät fundamenttitiedot ilmestyvät suoraan ruudulle ja niistä on mahdollista porautua tonkimaan tietoja vielä syvällisemmin. Tuplaklikkaus listalla aukaisee ikkunan, jossa yhtiön fundamenttitietoja on mahdollista tarkastalla vielä tarkemmin. Tiedot pitävät sisällään kuvauksen yhtiöstä, sen taloustilanteesta, analyytikoiden EPS ennusteen seuraavasta tuloksesta, taseen, tuloslaskelman ja kassavirtalaskelman. Tietoja on mahdollista tarkastella vuosi ja kvartaalitasolla.

(Osakkeen tarkempien fundamenttitiedojen katsominen. Klikkaa suuremmaksi.)

Osakkeita on toki mahdollista haarukoida myös muilla tavoilla. Yleisin on valita omaa mieltymystä vastaava strategia (esim. Piotroski) ja asettaa raja-arvot (minimi market-cap, maanosa tai pörssi, haluttujen yhtiöiden toimiala jne). Esiin valikoituvat suoraan osakkeet, jotka täyttävät annetut ehdot. Listalla myös näkyvät osakkeiden tärkeimmät fundamenttitiedot kuten Piotroski F-score, P/B, P/E, ROI, ROE, ROA, Earnings yield, P/S, P/CF, osinkotuotto, liikevaihdon kasvuprosentti, current ratio, quick ratio ja monia, monia muita.

Hakuja voi toki tehdä myös ilman strategiavalintaa käyttämällä muita raja-arvoja, esim. hakea kaikki USA:ssa listatut lentoyhtiöt joiden markkina-arvo on yli miljardi. Kaikki listauksessa tulevat fundamenttitiedot on mahdollista lajitella ja sarakkeet voi myös järjestellä uudelleen.

Oikein käytettynä tämä työkalu on hyvin tehokas ja se helpottaa sijoitusstrategian toteuttamista. Se vaatii kuitenkin sen, että käyttäjä todella tietää mitä on tekemässä. Kokemattoman sijoittajan käsissä työkalulla on mahdollista saada aikaan nopeaa taloudellista tuhoa.

Työkalun toteuttaminen on vaatinut enemmän työtä ja vaivaa kuin alunperin ajattelin. Osittain tämä johtuu datan tarjoajasta jota käytän, mutta suurimmaksi osaksi siitä, että tällaisen järjestelmän rakentaminen vaatii yllättävän monia sellaisten ongelmien ratkaisemista, joita ei tule aluksi edes ajatelleeksi. Muutamana esimerkkinä mainittakoon vaikka osakkeiden splittien huomioiminen ja se, että yhtiön fundamenttien raportointivaluutta voi olla eri kuin se millä osake noteerataan.

Koska toteutus on tosiaan vaatinut sievoisen summan verta ja hikeä olemme Tonin kanssa yhdessä miettineet voisiko tällaiselle työkalulle olla kysyntää myös muilla sijoittajilla. Työkalua kun on mahdollista viedä moneen eri suuntaan. Nyt se lähinnä täyttää vain omat tarpeeni. Tämän johdosta olemmekin miettineet pienimuotoista maksullista beta versiota hyvin rajatulle käyttäjäryhmälle, jonka pohjalta kehittäisimme sitä eteenpäin. Samalla myös selviäisi se olisiko tällaiselle palvelulle oikeasti sellaista kysyntää, että sitä kannattaisi ylipäätänsä pyörittää muuhun kuin omiin tarpeisiin.

Mikäli olet valmis antamaan kehitysideoita, sietämään alkuvaiheen bugeja, erityisesti käyttämään palvelua paljon ja maksamaan siitä vielä parikymmentä euroa kuukaudessa, niin ole yhteydessä sähköpostitse. Käyttäjämäärä rajataan tässä vaiheessa pieneksi (enintään 10 henkilöä) ja työkalun tulevaisuus katsotaan palautteen perusteella. Jo pelkästään se jollei kovin montaa halukasta käyttäjää löydy kertoo yleisestä tarpeesta paljon.

Teknologiafriikeille kerrottakoon, että front-end on toteutettu HTML5 + JavaScript (mm. jQuery) yhdistelmällä ja back-end Java + JPA + MySQL ratkaisulla. Kommunikointi tapahtuu REST rajapinnan lävitse ja front-end saa back-endiltä tiedot JSON:ina.

Lopuksi haluan vielä kiittää Helsinki Capital Partnersin poikia, joiden kanssa käymäni keskustelun pohjalta työkalu sai lopullisen pikku tönäisyn ja koko projekti lähti liikkeelle.

Alla vielä lyhyt nauhoittamani video screenaustyökalun toiminnasta käytännössä.

18 vastausta artikkeliin "Koodinimi Alpha"


Salkunrakentaja kirjoittaa:

Kuulostaapas hienolta. Jos ymmärsin oikein, sovellus toimii siis myös screenerinä - ja sisätääjoka sisältää myös eurooppalaisia osakkeita. Tähän astihan markkinoilta olevat screenerit toimivat lähinnä jenkkimarkkinoilla. Käsittääkseni ainoa kohtuullinen screeneri eurooppalaisille osakkeille on Financial Timesin screeneri.

Pystyykö työkalulla poimimaan pohjoismaisia ja kotimaisia osakkeita?

6.10.2012 klo 17.00.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

MFIE:n screener on oikein hyvä eurooppalaisille osakkeille.

Pohjoismaiset osakkeet eivät ole mukana siitä syystä etten saa niiden tietoja nykyiseltä datan tarjoajalta. Toki osa pohjoismaisista osakkeista noteerataan myös keski-euroopan pörsseissä tai USA:ssa ja näiden tiedot löytyvät. Samasta syystä kehittyvät markkinat eivät ole mukana - minulla ei ole pääsyä niiden fundatietoihin.

Rahalla saa ja hevosella pääsee. Vaihtamalla toiseen datan tarjoajaan nämä kaikki on toteutettavissa. Sitä ennen on kuitenkin selvitettävä olisiko tällaiselle työkalulle riittävää kysyntää, jotta myös kustannukset tulevat katettua.

6.10.2012 klo 17.17.00

Salkunrakentaja kirjoittaa:

Kiitos vastauksesta. Niin tai näin, uskon kyllä että tällaiselle työkalulle on olemassa tilaus.

Nykyisistä screenereistä käsitykseni mukaan vain jenkkimarkkinoiden työkalut ovat laadukkaita (esim. finviz.com) - näin ainakin ilmaisten sovellusten kohdalla.

Eurooppalaisia osakkeita poimivat sovellukset ovat enemmän tai vähemmän puutteellisia. Useista screenereistä puuttuu esim. sellainen perusarvostusmittari kuin EV/EBIT eikä niissä voi sortata osakkeita teknisen analyysin työkaluilla (esim.RSI tai liukuvat keskiarvot).

6.10.2012 klo 17.40.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

EV/EBIT on mahdollista ottaa tähän työkaluun mukaan. Tarvittavat tiedot sen laskemiseksi löytyy. Samoin kaikki teknisen analyysin mittarit, jotka voidaan laskea päiväkurssien pohjalta (mm. mainitsemasi RSI ja liukuvat keskiarvot). Myös päivänsisäistä hintatietoa olisi mahdollista kerätä, mutta siinä tapauksessa tietokannasta tulisi jo turhan massiivinen. Itse en ole mikään suuri teknisen analyysin ystävä joten en ole vielä ko. mittareita toteuttanut, mutta kuten mainitsin mitään estettä niiden rakentamiselle ei ole. Tarvittavat tiedot kyllä löytyvät.

6.10.2012 klo 19.29.00

Anonyymi kirjoittaa:

Mitä tämä työkalu tarjoaa sellaista, jota MFIE ei tarjoa ja päinvastoin?

6.10.2012 klo 19.49.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Työkalu tarjoaa paljon yksityiskohtaisempaa tietoa, mm. fundamenttitiedot usean vuoden ajalta, monia sellaisia tunnuslukuja joita MFIE:ssä ei ole jne. Voisi oikeastaan todeta että työkalu on osittain syntynyt täyttämään ne puutteet joihin olen törmännyt MFIE:tä käyttäessä.

Koostetun tietokannan päälle on mahdollista rakentaa myös monia uusia käyttötapoja joita emme vielä ole tulleet ajatelleeksi. Paljon riippuu siitä mihin suuntaan beta ryhmän jäsenet haluavat työkalua viedä.

6.10.2012 klo 20.06.00

Anonyymi kirjoittaa:

Ohjelmassa näkyi olevan historiatiedot vuodesta 2006 asti. Vai onko yhtiöistä saatavissa esim. 10-vuoden ajalta tiedot.

Lisäksi onko ohjelmalla mahdollista suodattaa esim. millä yhtiöllä on ollut keskiarvollisesti paras ROE kymmenen vuoden aikajaksolla.


7.10.2012 klo 18.25.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Nykyistä palveluntarjoajaa käyttäen fundamenttitiedot ulottuvat 6 vuoden päähän annual datana.

ROE tiedoista käytettävissä on seuraavat:

/**
* TTMROEPCT
* Return on average equity
* This value is the Income Available to Common Stockholders for the
* trailing twelve months divided by the Average Common Equity and is
* expressed as a percentage. Average Common Equity is calculated by adding
* the Common Equity for the 5 most recent quarters and dividing by 5.
*/
@Field
private double Return_On_Average_Equity;

/**
* AROEPCT
* Return on Equity (FY) (%)
* This value is calculated as the Income Available to Common Stockholders
* for the most recent fiscal year divided by the Average Common Equity and
* is expressed as a percentage. Average Common Equity is the average of the
* Common Equity at the beginning and the end of the year.
*/
@Field
private double Return_On_Equity_Fiscal_Year;

7.10.2012 klo 19.00.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Fundamenttihistoriaa käyttäen on siis mahdollista selvittää laskemalla millä yhtiöllä on ollut keskiarvollisesti paras ROE 6 vuoden aikajaksolla.

Äskeiseen vastaukseeni laittamat tiedot ovat sellaisia mitkä palveluntarjoaja on laskenut suoraan eivätkä siten vaadi mitään jatkokäsittelyä työkalun toimesta.

7.10.2012 klo 19.07.00

Tommi K / HCP kirjoittaa:

Hienoa jos voi olla mukana jeesaamassa. Aidolle sijoitustutkimukselle on aina tarvetta. Sen kautta löytyy arvokasta ja usein eri muodoissa kuin alunperin edes arvaisi.

7.10.2012 klo 20.34.00

Anonyymi kirjoittaa:

Millä Javascript-kirjastolla tuo Backtest chart grafiikka tuotetaan? Kiinnostaisi tietää esitetyn data formaatti ja pystyykö esim. hiirellä osoittamaan jotain kohtaa datasta? Onko kaikki beta-käyttäjä tilit viety jo käsistä vai mahtuisiko mukaan vielä?

8.11.2012 klo 19.21.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Kirjasto on nimeltään Highstock. Data menee JSON replyssä arraynä näytettäväksi työkaluun. Hiirellä voi osoittaa eri kohtia graafista ja arvot tulevat näkyviin. Esimerkki artikkelin screenshotissa jossa hiiri on suht oikeassa laidassa graafia.

Halukkaita beta käyttäjiä ei ilmaantunut kuin aivan muutama. Tästä syystä päätimme jättää betan kokonaan väliin ja työkalun kehitys jatkuu nyt vain omiin tarpeisiin. Mietimme siinä sivussa jotain toista tapaa tuoda työkalu muidenkin saataville. Ilmeisesti tällainen lähestymistapa mitä aluksi ajattelimme ei kuitenkaan sijoittajia kiinnosta, joten sitä polkua ei kannata tallata pidempään.

8.11.2012 klo 19.36.00

Philos kirjoittaa:

Hei,

Pystyykö alphasta dumppaamaan tiedot ulos .xlsx tai .ods tiedostoina?

Itsellä on tapana kirjoittaa jokaisesta sijoituspäätöksestä perustelut ylös ja tuo nopeuttaisi prosessia omalla kohdalla.21.11.2012 klo 12.58.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Exporttaus on mahdollista toteuttaa.

21.11.2012 klo 13.02.00

Anonyymi kirjoittaa:

Täähän on ihan hömppää koko homma.

30.12.2012 klo 12.20.00

Anonyymi kirjoittaa:

Onko tämä työkalu edistynyt mihinkään? Mielestäni on hienoa että jaksat nähdä paljon vaivaa sijoittamiseen. Tälläiselle työkalulle löytyisi varmasti käyttäjiä, jopa maksua vastaan. Varsinkin tuo backtestausmahdollisuus tuntuu houkuttelevalta.

MFIE:n softalla ei taida pystyä tekemään omia backtestauksia vaan se on puhtaasti screeneri?

14.4.2013 klo 18.29.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Päätimme (ainakin toistaiseksi) jättää työkalun julkaisematta. Halukkaita maksavia käyttäjiä pitäisi olla enemmän, jotta asiassa olisi mitään järkeä kuin pyörittää omiin tarpeisiin.

14.4.2013 klo 20.04.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails