Sijoitusvakuutus verosuunnittelun työkaluna

24.4.2013 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Kuva: Tax Credits / Flickr)

Sijoittajaan kohdistuva verotus on viime vuosina kiristynyt harmittavalla tahdilla. Viimeisimmät muutokset ovat pääomaveron korotus 30%:iin ja 32%:iin 50.000 euron ylittävältä osalta, sekä osinkoveron nosto ensi vuoden alusta alkaen. Yhtiöveron lasku ei tässä yhteydessä lämmitä yhtään, sillä en omista ainuttakaan Suomessa listattua yhtiötä.

Sijoitustoiminnan suhteen suuntaus on huono - verotus tuntuu nousevan vuosi vuodelta. Sijoittajan veroaste on Suomessa jo nyt kansainvälisesti katsottuna yksi maailman korkeimmista. Suoraan sanottuna minulla on tullut mitta täyteen tätä himoverotusta ja salkun arvon noustessa olen yhä aktiivisemmin ryhtynyt selvittämään erilaisia laillisen verosuunnittelun vaihtoehtoja oman sijoitustoiminnan veroasteen laskemiseksi. Täysin laillisia tapoja vaikuttaa omien sijoitustuottojen verotukseen on useita. Sijoitusyhtiö, sijoitusvakuutus, kapitalisaatiosopimus ja niin edelleen.

Kävin tällä viikolla juttelemassa Jukka Karvosenoja:n kanssa Suomen Pankkiiriliikkeen Oulun toimipisteessä siitä millaisia mahdollisuuksia minulla olisi hyödyntää sijoitusvakuutusta omassa sijoitustoiminnassani.

Erilaisten ratkaisujen osalta vaadin, että sen tulisi täyttää seuraavat ehdot:
  • Mahdollista tehdä suoria osakesijoituksia globaalisti (USA, Eurooppa, Aasia jne. Ei rahastoja.)
  • Sijoituspäätökset pystyttävä tekemään itse (ei salkunhoitajaa)
  • Verotehokas
  • Kustannustehokas
Ennen kuin jatkan tästä pidemmälle on hyvä huomauttaa siitä, että erilaiset ratkaisut soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi sijoitussalkun koko, kiertonopeus ja omaisuuslajit vaikuttavat itse kullekin parhaiten soveltuvaan ratkaisuun. Oman mausteensa soppaan laittaa vielä se, jos samassa yhteydessä haluaa ottaa huomioon esimerkiksi perintöverosuunnittelun. Jokaisen kannattaa käydä asiat läpi omista lähtökohdista.

Sijoitusvakuutuksen verotehokkuus perustuu siihen, että varoja verotetaan vasta niitä ulos nostettaessa. Silloinkin varoja verotetaan vain silloin, kun ulos nostettu summa ylittää sijoitusvakuutukseen sisään laitetun määrän. Jos esimerkiksi sijoitusvakuutukseen on alkupääomana siirretty 100 rahaa ja se on noussut 120 rahaan voi vakuutuksesta nostaa ulos 100 rahaa verovapaasti. Vasta kun loput 20 rahaa otetaan ulos realisoituu luovutusvoittoa. Sijoitusvakuutuksen etu on siis siinä, että veronmaksu lykkääntyy tulevaisuuteen ja kuoren sisällä voi sijoitustoimintaa pyörittää verovapaasti, jolloin korkoa korolle tekijä antaa sijoituksille paremman tuoton. Myös osinkojen verotus on sijoitusvakuutuksen sisällä lievempää.

Minun salkkuni koko ja ehdot huomioiden ehdotettu ratkaisu oli SEB:n sijoitusvakuutus (klikkaa Finland -> Products -> Asset Management Bond), jonka sisälle otettaisiin omaisuudenhoito United Bankersilta. Käytännössä kaikki toimeksiantoni toteuttaisi UB:n meklari annettuani aina ilmoituksen. UB:n kulut olisivat arviolta 0,5%:n luokkaa.

Millaisia kuluja sijoitusvakuutuksesta tulee? SEB:n listahinnat kuluista löytyvät heidän tuote-esitteestä. Esitteestä löytyvät myös muut ehdot koskien mm. varojen nostoja kesken kaiken. SEB:llä on tarjota 5 ja 8 vuoden vaihtoehdot. 5 vuoden vaihtoehdossa vuotuinen hoitopalkkio on 1,75%, joka laskee 0,5%:iin 5 vuoden jälkeen. 8 vuoden vaihtoehdossa 1,25%, jonka jälkeen myös se laskee 0,5%:iin. Nämä ovat tosiaan listahintoja ja riippuen mm. jokaisen omasta salkun koosta voi hinnoista neuvotella erikseen. Vuotuisen hallinnointipalkkion lisäksi SEB perii neljännesvuosittaisen hallinnointipalkkion riippuen kuoren sisällä pidetyistä varallisuuseristä. Omassa tapauksessa varallisuuserien määrä olisi yksi (UB), jonka sisällä varsinaiset sijoitukset olisivat. Tämän kustannus on 26,75€ per kvartaali. Ja kuten jo mainittu olisi UB:n osuus n. 0,5% toimeksiannoista.

Näiden tietojen valossa onkin sitten mahdollista pyörittää erilaisilla arvoilla skenarioita siitä miten sijoitusvakuutus asemoituu suoraan osakesijoittamiseen verot huomioiden. Olen käyttänyt laskelmissa mainittuja listahintoja. Löydät linkin tekemääni Excel taulukkoon artikkelin lopusta, jonka avulla voit arvioida ratkaisujen tehokkuutta omilla arvoillasi. Sijoitusaikana olen laskuissa käyttänyt kymmentä vuotta.

(Salkku 100ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 5ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 100ke, tuotto 15% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 5ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 200ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 10ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 200ke, tuotto 15% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 10ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 300ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 15ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 300ke, tuotto 15% p.a.,80 kauppaa per vuosi, keskikoko 15ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 400ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 20ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 400ke, tuotto 15% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 20ke. Klikkaa suuremmaksi.)

Laskelmista huomaa, että sijoitusvakuutus tulee suoraa osakesijoittamista edullisemmaksi SEB:n listakustannuksilla vasta vajaan 14% p.a. tuoton tietämillä. Kustannuksia pienentämällä myös tuottoraja alenee. Johtopäätös on kaikesta huolimatta selvä. Sijoitusvakuutusmuotoinen vaihtoehto tulee edullisemmaksi vain mikäli sijoitustoiminnalla kykenee saamaan korkeita tuottoja. Mitä korkeammaksi tuotto nousee sitä enemmän vaaka kallistuu sijoitusvakuutuksen puolelle suoran osakesijoittamisen sijaan. Matalariskisen sijoitustoiminnan siirtämisestä vakuutuskuoren sisälle ei tämän laskuharjoituksen perusteella voi pitää järkevänä.

On kuitenkin yksi vaihtoehto millä sijoitusvakuutus tulee suoraa osakesijoittamista edullisemmaksi jo paljon pienemmillä tuotoilla. Mikäli sijoittaja muuttaa ulkomaille ja hakee rajoitetusti verovelvollisen aseman Suomeen on mahdollista ottaa varat ulos jopa nollaverotuksella. Silloin sijoitusvakuutus tulee edullisemmaksi jo alle kuuden prosentin vuosituotolla.

Oman sijoitusstrategiani tuotto-odotus on sitä luokkaa, että verotuksellisesti sijoitusvakuutusmuotoinen ratkaisu tulisi edullisemmaksi. Strategian toteuttaminen olisi kuitenkin kankeampaa ja vakuutuksen muut ehdot huomioiden katson paremmaksi pitää sijoitustoiminnan kaikesta huolimatta yhä omissa käsissäni.

Lataa Excel taulukko tästä ja katso miltä laskut näyttäisivät omilla luvuillasi.

Millaisia kokemuksia sinulla on sijoitusvakuutuksista verosuunnittelun työkaluna? Entä eri toimijoista? Mihin asioihin olet itse kiinnittänyt huomiota sijoitusvakuutuksissa?

59 vastausta artikkeliin "Sijoitusvakuutus verosuunnittelun työkaluna"


Anonyymi kirjoittaa:

Tuleeko sijoitusvakuutussopimuksessa vastapuoliriskiä? Mitä tapahtuu, kun vastapuoli on maksukyvytön?

24.4.2013 klo 13.13.00

Anonyymi kirjoittaa:

Voisitko valaista tuota heittoasi ulkomaille muuttamisesta: Missä sijoitusvakuutuksen tuotot voi nostaa verovapaasti?

24.4.2013 klo 13.15.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Käsittääkseni ainakaan tällaisessa ratkaisussa mitä minulle tarjottiin ei ole, sillä UB:lla varat pitäisi olla erillään yhtiön varoista. Korjatkaa jos olen väärässä, sijoitusvakuutukset eivät ole minun erikoisalaa.

24.4.2013 klo 13.15.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Missä sijoitusvakuutuksen tuotot voi nostaa verovapaasti?

Se riippuu maasta missä asut varoja nostaessa. Tässä listaa eri maiden pääomaveroasteista.

Esimerkiksi seuraavissa maissa ei pääomatuloja veroteta laisinkaan: Belgia, Argentiina, Barbados, Cayman saaret, Hong Kong, Isle of Man, Alankomaat, Singapore, Thaimaa jne.

24.4.2013 klo 13.20.00

Anonyymi kirjoittaa:

Fivan mukaan vastapuoliriski on olemassa: "Säästö- ja sijoitusvakuutuksien osalta ei ole olemassa talletussuojaa vastaavaa järjestelyä, joten niihin liittyy myös ns. liikkeellelaskijariski eli riski siitä, että säästöt menetetään vakuutusyhtiön joutuessa selvitystilaan." http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Sijoittaminen/Vakuutukset/Riskit/Pages/Default.aspx

24.4.2013 klo 14.57.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Miksi talletussuoja tulisi kyseeseen, kun kyseessä ei ole talletus. Käsittääkseni kyse on sijoittajan suojasta.

24.4.2013 klo 15.09.00

Anonyymi kirjoittaa:

"ei ole olemassa talletussuojaa vastaavaa järjestelyä" on aika selkeästi ilmaistu. Se mitä olen sijoitusvakuutussopimuksia ja kapitalisaatiosopimuksia lukenut, varat eivät ole rahastojen tapaan eriytetty, joten asia kannattanee ottaa huomioon sopimuspaperia lukiessa. Sijoittajien korvausrahasto voi tulla kyseeseen, mutta siinä on aika maltillisesti varoja.

24.4.2013 klo 15.27.00

Anonyymi kirjoittaa:

Mutta, jos tulee tappiota niin ei voi vähentää verotuksessa?

25.4.2013 klo 18.51.00

Anonyymi kirjoittaa:

Terve,

valitettavan hyvää pohdintaa - samat asiat käyneet itselläkin mielessä mutta hyvä vaihtoehto on jäänyt puuttumaan. Muutama sekalainen huomio aiheesta: (btw. en muista olenko kirjoittanut näistä jo aiemminkin jossain välissä, eli anteeksi mahdollinen toisto)

- Sijoitusvakuutuksen voitoista ei tosiaan voi vähentää muun osakemyynnin tappioita (iloinen yllätys kun realisoin oman tapiolan sijoitusvakuutukseni pari vuotta sitten. Siihen saa muuten Seligsonin rahastot sisään pl. kehittyvät eli ihan ok vaihtoehto jos ei tarvitse suoria osakkeita)
- Tuo rajoitetusti verovelvollisen aseman hankkiminen vaatii kyllä melko selvää elämänmuutosta, eli vakituisen asunnon myynti + osoitus ettei ole enää vahvasti sidoksissa kotimaahan - ei siis mahdotonta, mutta melkoinen määrä vaivaa jos ei todella aio muuttaa ulkomaille esim. talvi golfariksi Espanjan suomalaisrannikolle.

Verotehokkuuden osalta oma katse kohdistui viime vuonna ulkomaiseen sijoitusvakuutukseen josta kävin kyselemässä parista paikasta PK-seudulta.
- Alexandria tarjosi vain Lombardia (Luxemburg) johon sisäänmeno olisi ollut minimissään 250 000€ ja tähän ei oma salkku vielä riitä

- Sen jälkeen kävin kuuntelemassa RMV:n tarinat (http://www.rvm.fi/index.php?page=43 ). Siitä "parempi" yhtiö että edustavat useampaa eri vaihtoehtoa (Royal Skandia, Canada Life, Scottish Provident, Irish Life ja Lombard). Samantuntuinen äkkikuulemalta kuin mainitsemasi Suomen Pankkiiriliike. Sain sieltä erillisen taulukon mukaan jossa nuo kulut/säännöt on vertailtu mikä auttoi vähän hahmottamaan tilannetta. Mutta ovat siis kalliita, eli esim. Irish Lifessa oli (ilman tinkimistä) 9% kulu sisäänmenevälle pääomalle, 670€/v vuosipalkkio ja 35€ kulu per transaktio. Vaatii käytännössä kovaa tuottoa, isoa pääomaa ja pitkää aikaa että tuosta verovapaudesta pääsee nauttimaan. Käytännössä kai on että tosiaan sisään menevän pääoman verran saa nostaa verotta ja loppujenkaan osalta ei kukaan enää "muista" että paljonko sinne on tullutkaan laitettua eli varojen takaisin nosto on käytännössä melko verovapaata...

Mutta syyt etten itse näissä edennyt olivat:
- En täysin ymmärrä millainen on poliittinen riski jos esim. Suomen ja Irlannin/Luxemburgin/Man Saarten jne. välinen verosopimus muuttuisi jossain vaiheessa.
- Varojen turvassa pysyminen jos ko. palveluntarjoaja kaatuu?
- Ovatko nämä tehokkain vaihtoehto vaiko kenties esim. tuo kapitalisaatiosopimus? Irtipääseminen kun on näistä aika vaikeaa tai ainakin kallista (noin ensimmäisen 5 vuoden ajan kun nosto sanktiot ovat voimassa)

Mutta jos siis aikoo näitä harkita niin kannattanee vähän kilpailuttaa kuluja koska ovat myynnissä useammalla palveluntarjoajalla.
btw. Näiden myyjät avaavat varmaan joka kerta samppanjapullon kun rakas hallitus saa jonkun uuden kiristävän linjauksen aikaiseksi...

26.4.2013 klo 22.48.00

Kuinka rikastua kirjoittaa:

Mainio teksti, vaikka lopputulos periaatteessa oli jossain määrin ennalta-arvattavissa: Liian pienellä salkulla verokarhulta karkaaminen ei kannata.

Haluaisinkin osittain aiheeseen liittyen kysäistä, että oletko harkinnut tekeväsi tekstiä siitä, millaisen proseduurin takana verovelvollisuuden jättäminen olisi? Olen miettinyt, että sellainen case voisi olla omalla kohdallani realistinen joskus tulevaisuudessa, enkä usko olevani ainoa.

Ylläoleva kommentti oli mainio lisä, sillä vaikka salkun koko riittäisi sijoitusvakuutuksen käyttämiseen verosuunnittelun muodossa, niin siltikin en voisi ainakaan itse olla täysin levollisin mielin pääoman turvallisuuden suhteen

28.4.2013 klo 20.42.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

En ole ajatellut kirjoittaa siitä erillistä artikkelia. Kannattaa lukea tämä kirjoitus, jossa verovirkailijan vastaus. Rajoitetusti verovelvollisuutta voi hakea samantien ulkomaille muuton jälkeen ja myös ennakkopäätöksellä. Tärkeää on olennaisten siteiden katkaiseminen Suomeen.

28.4.2013 klo 21.11.00

Anonyymi kirjoittaa:

Itsellä on ollut sijoitusvakuutus OP:n kautta vuodesta 2006 ja olen ollut tyytyväinen. Se mikä on mennyt kuluihin on tullut moninkertaisesti takaisin kun ei ole tarvinnut maksaa veroja joka välissä. Tällä hetkellä sijoitusvakuutuksen tuotto on +357% eli vuositutto on yli 50%. Täytyy kyllä myöntää että vuosina 2008-2009 eli pahimman finanssikriisin aikoina onnistuin tekemään todella hyviä voittoja jotka sitten jäivät kasvamaan korkoa korolle.

30.4.2013 klo 18.51.00

Anonyymi kirjoittaa:

Paljonko esim Lombard kustantaa? luulisi että niillä kulut olisi aika matalat, miksi muuten monet rikkaat parkkeeraisivat rahansa sinne?

3.5.2013 klo 11.04.00

Anonyymi kirjoittaa:

Oletko kokeillut Lombard.lu? - he ovat Luxemburgissa oleva vakuutusfirma (Lombardin omistaa Resolution PLC ja Friends Life, eli isohkoja puljuja) joka tarjoaa haluamaasi palvelua, antaen mahdollisuuden valita itse omat osakkeet. Ja heidan hallintokulut ovat paljon halvempia.

Huomasinkin juuri etta tuossa joku kommentoikin Lombardia. Noista Lombardin kuluista sen verran etta joudut varmaankin hakemaan jonkun investointineuvojan (yksityisen&maksullisen) jonka kautta pystyt neuvottelemaan paremmin kuluista. En yht akkia muista mita ne kulut ovat, mutta huomattavasti halvempia kuin tuo mainittu 1,25%.
Sen verran viela kommentoin noita sijoitusneuvojia - taalla vaihtui lainsaadanto hiljattain, jonka ansiosta nuo neuvojat eivat voi enaa sijoittajaa sumuttamalla vetaa valista isoja summia sijoitetusta potista, vaan sijoitusneuvonta on nyt maksullista. (saas nahda...)

Mukavaa kesaa taalta Brittein saarilta.

6.5.2013 klo 20.27.00

Anonyymi kirjoittaa:

Itse asun Alankomaissa ja olen Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Saatuani päätöksen verotoimistosta (vapaamuotoinen hakemus perusteineen + paikallisen veroviranomaisen leima Suomen verohallinnon lomakkeeseen) myin salkkuni tyhjäksi ilman myyntivoittoveroseuraamuksia, jotka olisivat olleet huomattavia, koska salkkua oli kasvatettu 80-luvulta asti ja osakkeiden arvot moninkertaistuneet.

Sinänsä yhdistelmä jossa Suomessa ollessaan sijoittaa osingot uudelleen sijoittaviin rahastoihin/ETFiin ja realisointivaiheessa hankkiutuu rajoitetusti verovelvolliseksi maahan jossa ei tunneta luovutusvoittoverotusta vaikuttaa varsin hyvältä idealta ja käsittääkseni on myös täysin laillista. Alankomaihin ei vaan kannata jäädä asumaan, koska Alankomaissa verotetaan tuottojen sijaan netto-omaisuutta (1.2% vuodessa). Eli realisoinnin jälkeen pitäisi muuttaa eteenpäin...

30.5.2013 klo 0.33.00

Anonyymi kirjoittaa:

Hei,

Kävin taannoin kyselemässä samasta asiasta - tarjosivat Suomen pankkiiriliikkeeltä tuota samaa SEB + UB yhdistelmää. Pari lisähuomiota tuosta vaihtoehdosta:
- Kyseessä siis aikaisemmin myyty Irish Life jonka SEB osti ja myy nyt samaa tuotetta hieman eri hinnoittelulla.
- Minulle jäi käsitys UB:stä että heillä osto/myynti palkkio olisi alle 300 000€ salkulla 1% ja sen jälkeen vasta 0,5%. (?!?)
- Kiitos hyvästä vertailu Excelistä! Siitä huomaa tosiaan aika nopeasti että salkulla täytyy olla kokoa tai tuotto-odotus suuri että tuo kannattaisi.

- Lombardista sen verran, että siinä on ilmeisesti kiinteä parin tonnin vuosimaksu joka käytännössä ohjaa siihen, että tuo vaihtoehto valitaan vasta kun pääomaa alkaa olla miljoonia eikä tuo enää tunnu missään...

- Nostaisin esille myös yhden uuden vaihtoehdon, eli RVM:n tarjoaman Generalen. Ymmärtääkseni sama idea, eli perustetaan sijoitusvakuutus Irlantiin, minimi 80 000€ sisään. Uudet sijoitukset minimi 8000€, kauppakoko (omaisuuslaji minimi) myös 8000€. Tarjoavat myös 20% lainoitusta tarvittaessa.

- Generale vaikuttaisi enemmän itsepalvelutuotteelta, eli kaupat tehdään itse kaupankäyntialustalla. Pitäisi päästä kuulemma monipuolisesti eri markkinoihin käsiksi, mutta tuo on minulla vielä kunnolla selvittämättä.

- Generalen ohjehinnasto: vuosimaksu 1,6% ensimmäiset 5 vuotta, vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio 162,5€x4= 650e. Kaupankäyntikulut 35e/kauppa.

Kun rakentelin Exceliisi tuosta vertailun viereen, niin ainakin omalla + 100 000e salkulla pääoman kehitys lähti nopeutumaan paljon kun viiden vuoden jälkeinen prosentti perusteinen hallinnointipalkkio poistui verrattuna tuohon SEB + UB vaihtoehtoon.

28.8.2013 klo 12.31.00

Anonyymi kirjoittaa:

Generali Professional Portfolio esite:

http://www.gpe-investmentplanning.ie/downloads/201202_gpe_pb_swe_el_bro_final1.pdf

28.8.2013 klo 13.41.00

Anonyymi kirjoittaa:

Nuo heittämäsi GenerCalen hinnat eivät aivan täsmää. Linkistäsi copypaste:

"Establishment Charge
A quarterly charge of 0.5% of each Investment Amount, payable in
arrears over the first year, following payment of each Investment Amount.

Administration Charge
A quarterly charge of 0.375% of the Investment Amount or associated
Investment Value*, whichever is higher, payable in arrears over the first
five years, following payment of each Investment Amount.

Service Charge
e200 / SEK2,000 per quarter (e800 / SEK8,000 per annum) reviewed
annually in line with the average Irish earnings index for the insurance
sector**.

Dealing Charge
e50 / SEK500 per purchase or sale after initial selection. e50 / SEK500
per investment for re-registration (in some cases, an external dealing
charge may apply which is outside of our control).

Early Discontinuance Charge
8% of each Investment Amount or associated Investment Value*,
whichever is higher, within the first quarter following payment of each
Investment Amount. This charge reduces by 0.4% per quarter to zero over
the five years following payment of each Investment Amount."

Eli vaikuttaa selkeästi kalliimmalta kuin SEB.

Onko kellään kokemuksia tuosta Generalin kaupankäyntialustasta? Koskevatko online-kaupat vain valikoitua rahastolistaa vai kaikkea? Onko tuossa valikoidussa rahastolistassa Generalin omat hinnat tyyliin Skandia?

"Portfolio Management
Where, with our approval, you have entered into an agreement with a
Portfolio Manager who may instruct us to purchase or sell investments on
your behalf, we will deduct and forward any fees due under the agreement to
the Portfolio Manager on each Charging Date."
Poikkeaako tämä nyt sitten miten esim SEB/UB-yhdistelmästä?

11.9.2013 klo 13.53.00

Anonyymi kirjoittaa:

Hei,

Jep, huomasin saman hinnastoeron tuon nettiversion kunnolla läpi luettuani. Tuossa kyseessä siis ruotsiin tähdätty esite - Suomessa käteen saamani paperiversio piti sisällään mainitsemani, alemmat hinnat. (todenneet ilmeisesti suoraan että Suomi on vaan köyhempi maa...)

Generalen kaupankäyntialustaa ei oikein pääse testaamaan, ilmeisesti webbiportaali jonka kautta toimeksiannot annetaan heidän asiakaspalvelulleen toteutettaviksi (=ei sovi päiväkauppaan tms.) Ilmeisesti Genarelesta on 2 eri tuoteversiota: vapaasti valittavia instrumentteja sisältävä Professional Portfolio ja sitten ennaltavalitun määrän rahastoja sisältävä jota esimerkiksi Alexandria myy. Itseäni siis kiinnosti tuo vapaasti valittava. Kysymykseen miten eroaa SEB/UB vaihtoehdosta niin siinä annat toimeksiannon UB:n meklarille joka sen toteuttaa / sparraa tarvittaessa kanssasi. Toki voit molempiin ottaa myös maksua vastaan (ulkopuolisen) varainhoitajan joka hoitaa salkkua valtakirjalla puolestasi.

Olen jatkanut edellisen kirjoituksen jälkeen näiden selvittämistä Suomen markkinoilta hieman lisääkin, ja sanotaanko, että paperilla parempiakin onshore / offshore vaihtoehtoja näyttää löytyvän. Voi olla että valitsen jonkun nyt tai sitten odotan salkun koon kasvua vielä pari vuotta.

Mutta summaten omat löydökset:
- SEB + UB on perinteisempi vaihtoehto joka sopii mielestäni enemmän holdarille joka arvostaa verottomia (Suomi) osinkoja ja meklariasiakaspalvelua. Korkeat kaupankäyntikulut tekivät sen itselleni mahdottomaksi.
- Generale vaikuttaa ihan ok itsepalvelu ratkaisulta hinnoiltaan mutta kaupankäynnin sujuvuus / muutama sääntöjen tiukkuus mietityttävät.
- Näiden isoimpien RVM / Suomen Pankkiiriliikkeen lisäksi on muitakin toimijoita joilta löysin ainakin paperilla parempia tuotteita, mutta näitä joutuu vähän kaivamaan koska eivät pahemmin mainosta.
- Pankkien private banking palvelut ovat sitten oma lukunsa mutta niitä en ole vaivautunut selvittämään koska veikkaisin niiden ohjaavan pankkien rahastojen pakkokäyttöön tms.
- Kaikissa tuotteissa on tinkivaraa listahinnoista.
- Laskennalliset takaisinmaksuajat vaihtelevat paljon, auttaa ainakin omissa laskelmissa jos saa salkun koon lähemmäs 200 000€ tai sitten kova tuotto-odotus niin aletaan omissa käppyröissäni puhumaan selvästi alle 5v takaisinmaksusta. Tosin parhaimmissa tuotteissa olen päässyt parin kolmen vuoden takaisinmaksuaika odotukseen jo nyt laskennallisella 8% tuotto-odotuksella.

Mutta jos näitä siis miettii niin kannattaa kiertää kuulemassa ehdottomasti useampi vaihtoehto ja peilata omia tarpeita vasten.

12.9.2013 klo 13.12.00

Anonyymi kirjoittaa:

Mitä nämä paperilla paremmat vaihtoehdot ovat?

12.9.2013 klo 14.48.00

Anonyymi kirjoittaa:

Fundior:in tarjoamat tuotteet (victory life tai STM life). Kaupankäyntialustana Saxo bankin työkalu.

13.9.2013 klo 21.38.00

Anonyymi kirjoittaa:

Itse en ainakaan uskaltaisi laittaa senttiäkään kiinni noihin edellämainittuihin. Victory life ja stm vaikuttaa erittäin hämäriltä. Toinen gibraltarilla ja toinen neitsytsaarilla. Kulut oli kyllä edulliset, mutta enemmän itse arvostan, että rahatkin vielä säilyy.

25.9.2013 klo 20.19.00

Anonyymi kirjoittaa:

Jep, taitaa olla niin että ei myöskään oma uskallus riitä noihin kun rahojen pitäisi olla saatavissa vielä useidenkin vuosikymmenten päässä. Kulujen ohella mielenrauhakin lienee ihan varteenotettava päätöksentekokriteeri.

Yleisesti ottaen tekisi mieleni väittää että kilpailu/eri vaihtoehtojen tarjonta Suomessa on yllättävän pientä (ainakin "pienessä", max. muutaman sadantonnin kokoluokassa)
1. löytyvät pankkien omat tuotteet (vain rahastoja tarjolla pienillä summilla?)
2. RVM ja Suomen pankkiiriliike joihin moni pienempi itsenäinen toimija tuntuu viime vuosina fuusioituneen ja sitä kautta kilpailu on melko vähäistä (vain SEB life + Generale heillä vaihtehtoina???, Lombard jne. tulevat vasta yli 250K€ kokoluokassa)
3. Alexandria, Mandatum Life jne. joiden tuotteet ilmeisesti rahastopohjaisia
3. ja sitten joku hämärämpi toimija off-shore tms. virityksillä

Onko tuossa oikeasti koko tämän valtakunnan valikoima näistä ratkaisuista?

3.10.2013 klo 13.00.00

Anonyymi kirjoittaa:

SEBiähän tarjoaa erittäin moni toimija, mutta itseä ei kauheasti houkuttele ikuiset prosentuaaliset kustannukset. 0,5% on aika iso pitkässä juoksussa. Samoin Lombardissa 0,6% ja korkea kiinteä 1500€ kustannus. Tuo Generale/Generali vaikuttaa kiinnostavalta. Siinä ilmeisesti ei ole viiden vuoden jälkeen muuta kulua, kuin tuo 650€, ymmärsinkö oikein? Täytyypä käydä tutustumassa. Missä yhtiöissä sitä on teille tarjottu, ilmeisesti ainakin RVM:llä, onko muualla?

4.10.2013 klo 9.06.00

Anonyymi kirjoittaa:

Terve,
Jep, Generalissa ei pitäisi olla tuon 5 vuoden jälkeen kuin tuo kiinteä 650€/vuosi (Irlannin elinkust. indeksiin sidottuna) ja kiinteät 35,00€ kaupankäyntikulut.

Generali professional portfolio - tuotetta ei ole tullut missään muussa paikassa ainakaan minulle toistaiseksi vastaan kuin RVM:ään kuuluvissa toimijoissa. Alexandria taitaa myydä vain tuota "Vision" versiota joka perustuu rajattuun määrään rahastoja. Hankaloittaa siis hieman kilpailutusta...

Sen verran nuo alkumaksut / kaupankäyntikulut kuitenkin kirpaisevat että omilla laskelmilla salkussa saisi olla lähemmäs 200 000€ kokoa ennen kuin esim 5-6 % p.a. jäävä tuotto ei tappaisi koko salkun kehitystä verrattuna "normaaliin" sijoittamiseen.

11.10.2013 klo 13.23.00

Anonyymi kirjoittaa:

Itsellä on myös sama juttu menossa olen yrittänyt vertailla näitä keskenään, mutta nämä on vaikea vetää samalle viivalle.
Katselin tuota 400.000 laskelmaa 10% vuosituotolla, jos otetaan vaikka tuon 5v vaihtoehto, niin onko tuo 424.193 eur summa varmasti oikein?
Eikö tuolla vakuutuksen sillä enää menekkään sitä 35eur kaupankäyntikulua jos kaupat hoitaa UB:n kautta, oma käsitykseni on että menee, vai miten on?
Jos ne menee niin se tekee 2800 eur lisää eli silloin tuo olisi 421.393 eur.

23.10.2013 klo 13.41.00

Anonyymi kirjoittaa:

Kannattaa selvittää UB+SEB kokonaiskustannukset. Käyttävät säilyttäjänä Handelsbankenia, josta tulee kustannuksia n 1500€/v+kaupankäyntipalkkio n 0,5%+muut kulut. Tuo taitaa olla yksi niistä kalleimmista vaihtoehdoista.

29.10.2013 klo 17.20.00

Anonyymi kirjoittaa:

Ja vielä lisänä Generalista että käyttävät ilmeisesti kauppojen toteuttajana Citibankia joka perii 0,3% transaktiokulua suorien osakkeiden kaupankäynnin yhteydessä. Alkaa siis nopeasti kiertävän laskun osalta olla tilanne että pääomaa saa olla 300-400K€ että omissa laskelmissa päästään 8-9% tuotto-odottamalla säälliseen takaisinmaksuaikaan.

25.11.2013 klo 12.07.00

Anonyymi kirjoittaa:

Generali on ainoa hyvin toimiva malli, jos tahdot sijoittaa osakkeisiin sijoitusvakuutuksessa ja tehdä itse kauppaa.

25.11.2013 klo 17.54.00

Anonyymi kirjoittaa:

Sain neuvoteltua SEB sijoitusvakuutuksesta jälkikäteen pois 0,5% palvelumaksun. Listahinnoista kannattaa siis tinkiä. Tuo 0,5% palvelumaksu menee mitä ilmeisimmin välittäjän taskuun.

27.11.2013 klo 9.55.00

Anonyymi kirjoittaa:

Taidat puhua vanhan Irish Lifen kulurakenteesta. Nykyisissä ikuinen 0,5% valitettavasti

28.1.2014 klo 9.51.00

Anonyymi kirjoittaa:

Fimillä nyt suht edullinen, merkintä 1% ja 0,9% vuosimaksu, tosin halvemmalla fim direct onlinella ei pääse kuin pohjoismaisiin osakkeisiin ja etf:iin. Lisäksi eivät luvanneet osinkojen täyttä verottomuutta kuin Suomiosakkeisiin.

13.3.2014 klo 11.52.00

Anonyymi kirjoittaa:

Tuo FIM on järkyttävän kallis. 0,9% vuodessa ikuisesti.

18.3.2014 klo 11.42.00

Anonyymi kirjoittaa:

Tuo aikaisemmin mainittu r-statuksen hakeminen ei niin vaikeaa. Omat vanhempani toteuttivat sen ja tietyntyyppisillä järjestelyillä myös Suomessa olevat kiinteistöt saatiin sopimukseen mukaan.
Laskelma vakuutuksesta on ihan hyvä, mutta kommentoisin sen verran, ettei kukaan noilla isommilla summilla maksa vakuutuksesta täysiä kuluja.
Vanhemmillani järjestely tehtiin jo olemassa olevaan SEB Life (ex Irish Life)vakuutukseen. Neljän vuoden alkukulu vakuutuksesta oli jo maksettu ja tällä hetkellä vakuutus maksaa muistaakseni n. 650 € vuodessa salkun arvosta riippumatta. Mielestäni erittäin yksinkertainen rakenne hoitaa sijoitusomaisuutta. Myös viimevuonna myydyn kiinteistöyhtiön myynti meni salkkuun ilman välillisiä veroja. Maita, jossa sijoitusvakuutuksen voi nostaa verotehokkaasti on monia ja läheisin löytyy tuosta aivan rajanaapurista, mutta sinne isäni ei halunnut kovana jääkiekkomiehenä muuttaa:).
Vakuutuksen tekemisessä oli aikoinaan myös se etu, että varallisuusveroa ei vakuutuksessa olevista varoista peritty. Myös osingot esimerkiksi listaamattomista yhtiöistä tulee vakuutukseen lyhentämättömänä. Sen verran kaivoin vanhoista esitteistä, että sijoittajasuojan kannalta varat on eritelty vakuutusyhtiön varoista. Kopioin alla olevan yhtiön esitteestä.

100 % sijoitussidonnaista liiketoimintaa
SEB Life Internationalin liiketoiminta on lähes 100 %
sijoitussidonnaista. Emme tarvitse sijoitusvakuuksia,
ja riskietuuksien määrä on erittäin pieni. Käytännössä
se tarkoittaa, että vakuutuksenottajat kantavat
sijoitusriskin omista vakuutuksistaan, joten jos yksi
vakuutus kärsii tappioita epäsuotuisan sijoituskohteen
vuoksi, se ei vaikuta mitenkään muihin vakuutuksiin.
Riskitoimintojen määrä on pieni (rahastoarvojen
lisäksi tuleva henkivakuutusturva), ja riskit on lähes
kaikki jälleenvakuutettu niin, että lopullinen riski jää
kolmannen osapuolen jälleenvakuuttajille.
Vastapuolen riski
Jos tuotteeseen kohdistuviin varoihin liittyy
vastapuolen riski, vastapuolen riski jää tosiasiassa
vakuutuksenottajalle. Tästä kerrotaan aina selvästi
materiaalissamme. Tästä syystä vastapuolen riski
ei aiheuta tappioita SEB Life Internationalille, sillä
SEB Life International ei ole velvollinen korvaamaan
kyseisiä tappioita vakuutuksenottajille. Näin ollen
vastapuolen konkurssi ei vaikuta suoraan SEB
Life Internationalin vakavaraisuuteen tai muihin
vakuutuksenottajiin.
Sijoitustilit
Sijoitustilien suhteen (kun SEB Life Internationalin
vakuutussopimusten varoja hallinnoi ulkopuolinen
varainhoitaja ja ulkopuolinen säilytyspankki)
SEB Life International käyttää kahta merkittävää
suojausmekanismia.
Totta on myös, ettei vakuutuksessa syntyviä tappioita saa vähentää muusta sijoitustoiminnasta Suomessa. Itselläni oleva vastaava sopimus on huomattavasti pienempi n.220.000 €. En tiedä vaikuttiko perheeni muut sopimukset omiin kuluihini, jotka olivat neljä ensimmäistä vuotta 0,9 % ja lisäksi kiinteä n.620 € kiinteä kulu (tämä tosin noussut Irlannin elinkustannusindeksin mukaisesti ja nykyään 650€ vuodessa).
Salkun arvo oli tekohetkellä 100.000 € ja tällä hetkellä salkusta menee kulua167,50 € per vuosineljännes. En osaa sen tarkemmin sanoa kenelle tämä sopii ja onko se kuinka kallis verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Jokainen voi varmaan tietää omat suunnitelmansa parhaiten. Positiivisena asiana isäni näki ainakin sen ettei näy enää juorukalentereissa, eikä osakerekistereissä omistajana.

25.3.2014 klo 15.33.00

Anonyymi kirjoittaa:

Kiitoksia mielenkiintoisesta artikkelista. Itsekkin tutkailen tällä hetkellä erilaisia sijoitusvakuutusvaihtoehtoja. Ilmeisesti tuo Generali näyttäisi olevan ihan varteenotettava vaihtoehto. Kävin RVM:llä juttelemassa ja ilmeisesti myös siellä listahinnoista voidaan neuvotella, jos vaan rahasummat ovat tarpeeksi korkeita. Esimerkiksi 500.000 euron pääomalla kustannukset olisivatkin vain 1.2 % ensimmäiset viisi vuotta, joten tuo saattaa muuttaa laskelmia jonkin verran.

9.4.2014 klo 11.07.00

Anonyymi kirjoittaa:

Ei kyllä kuullosta pahalta tuo 1,2%. Tuolla kululla ei kovin kummoista tuottoa tarvitsisi saada, jotta kulu olisi pienempi, kuin vero. Valitettavasti oma varallisuuteni ei tuohon vielä taivu. Houkuttaa kyllä vaihtoehto, jossa ei tarvitsisi ikuisesti maksella prosentuaalisia kuluja, koska ainakin oma sijoitustoiminta tulee toivon mukaan jatkumaan niin pitkään, kuin täällä maanpinnalla ollaan.

6.5.2014 klo 17.28.00

Anonyymi kirjoittaa:

Morjesta vaan. Jos joku asiasta tietävä tätä lukee niin tuo osinkojen kevyempi verotus sijoitusvakuutuksen sisällä mietityttää.

Siis eikös osinkotuotto lisätä bruttomääräisenä vakuutuksen tuotoksi ja näin ollen nostettaessa pois maksetaan koko bruttomääräisestä osinkotuotosta täysi pääomavero? Eli lopulta osingoista joutuu maksamaan vakuutuksen kautta kovemman veron kuin suoraan osakkeisiin sijoittamalla (efektiivinen osinkovero 25,5% alle 40 000 osalta, tilanne 05/2014).

Käsittääkseni tuohon verovapaasti nostettavaan pääoman määrään sisältyvät ainoastaan vakuutukseen tuotu käteinen raha.

6.5.2014 klo 20.38.00

Anonyymi kirjoittaa:

Sijoitusvakuutuksien järkevyydessä keskitytään usein vääriin tai liian kapea-alaisiin yksityiskohtiin. Tottakai kuluilla on merkitystä, mutta:
- Jos suunnittelen sijoitusvakuutusta vaikkapa viideksi vuodeksi, niin ollaan jo metsässä. Ei niitä ole tarkoitettu lyhytaikaisiksi ratkaisuiksi.
- Jos lasket kuluja kymmenelle vuodelle, niin silloinkin ollaan metsässä. Se kymmenen vuotta on ennemminkin se aika joka sijoitushorisonttia olisi hyvä vähintään olla (tämä ei siis tarkoita sitä, että rahojen pitäisi olla jumissa tuon ajan). Ainakaan selkeästi alle kymmeneksi vuodeksi sijoitusvakuutus ei "normaalitilanteissa" kannata. Ja lisäksi kulurakennehan noissa on aina alkupainoitteinen, joten mitä kauemmin sen pidät, sitä edullisemmaksi se muuttuu.
Näihin kohtiin toki on poikkeuksia ja erityistilanteita mm. erilaisten verosuunnittelujen osalta, mutta ne ovat sitten tapauskohtaisia.
Kansainvälisiin (tai ns. avoimen arkkitehtuurin) sijoitusvakuutuksiin pitäisi suhtautua loppuelämän ratkaisuna. Nuo kun eivät käytännössä rajaa juurikaan sijoitusratkaisuja, vaan valikoima lähentelee rajatonta. Voit siis tehdä tismalleen samat ratkaisut (pl. tietyt johdannaiset, joissa vakuutusyhtiölle tulisi vastuita enemmän kuin sijoitus) kuin ilman vakuutusta, mutta vaihtoehtoja löytyy paljon muuhunkin. Tämä ei tietenkään päde rajatun valikoiman sijoitusvakuutuksiin (pankkien omat tai select list vakuutukset), joissa pitäisi sitoutua esim. yhden tahon rahastoihin.
Kansainvälisessä sijoitusvakuutuksessa (jota siis mm. tuo jutun SEB edustaa) voit toki sijoittaa siihen omankin pankin valikoimaan, mutta jos mielestäsi ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella, niin voit muutta mieltäsi vapaasti ilman että tuota sijoitusvakuutusta tarvitsee purkaa (ja maksaa siinä yhteydessä mahdollisesti veroja). Ja jos rahan tarve yllättää, niin pitää muistaa, että aluksi nostetaan pääomaa, jolloin tuotto jää edelleen tekemään lisää tuottoa (verottomasti). Harvoin tulee tilannetta, jolloin koko vakuutus pitäisi purkaa kerralla vaan lähes aina nostellaan aluksi pääomaa ja tuotto jää edelleen vakuutuksen sisälle. Tästä poikkeaa tietenkin kuolema, mutta silloinkin sijoitusvakuutus voi antaa suoraa verohyötyä jopa 6650€ per lähiomainen (yli miljoonan kokonaisperintö>vero 19% ylimenevältä> sijoitusvakuutuksen verovapaa osuus 35k€>35k€*19%=6650€). Pienemmilläkin summilla hyöty on kuitenkin merkittävä ja voisi sanoa, että perustilanteessa sijoitusvakuutuksen järjestelyllä voidaan perintöverot normitilanteessa välttää miltei kokonaan, kun asiaa suunnitellaan vain riittävän aikaisessa vaiheessa.
Ja kyllä, sijoitusvakuutuksen tappiota ei voi vähentää vakuutuksen ulkopuolella tehdyistä voitoista, mutta vakuutuksen sisällähän tämä vähennys toimii automaattisesti. Verotuksen kannalta kun merkitsevää on vain se mitä on sijoitettu ja mitä nostettu. Tappiot vähentävät siis aikanaan nostettavaa tuottoa, jolloin euromääräinen hyöty on sama (olettaen, ettei verolainsäädäntö muutu huonompaan tai parempaan). Jos sijoitusvakuutuksella ei onnistu tekemään voittoa, niin se ei ole vakuutuksen vika vaan niiden sen sisällä tehtyjen ratkaisujen.

7.5.2014 klo 11.55.00

Anonyymi kirjoittaa:

Mandatumin kulu oli itselleni oikein siedettävä 0,3 hallinnointi ja kaupankäyntikulut 0,2 %. En tiedä mikä on normi hinta mutta tähän liittyy muita kuvioita. Ei muita kuluja. Kuoreen voi laittaa suoria osakkeita, etf, rahastoja ainakin Mandatumilta ja black rockilta(?, usalainen iso rahastoyhtiö). Mandatum on siinä mielessä turvallinen, että omistaja on Sampo Oyj ja Mandatum on muutenkn perinteinen henkivakuutusyhtiö (eli entiseltä nimeltä Henki-Sampo.. vielä silloin kun If oli Vakuutusyhtö Sampo). No, sama, kun molemmat omista Sampo.

22.8.2014 klo 18.06.00

Anonyymi kirjoittaa:

No sen verran pakko kommentoida mielenkiintoista keskustelua hieman erinlaiselta kannalta. Kysymyksiä yhtiön valuntaan olisivat itselläni ainakin seuraavat: Mihin uskon Suomen talouden ja verotuksen tulevaisuudessa muuttuvan?
Minne isommat sijoittajat suuntaavat varansa ja miksi? Esim. Luxemburgissa euroopan paras sijoittaja suoja. Myös yllä mainittujen Luxemburgin ja Irlannin talous vahvasti finanssi alasta riippuvaisia, joten Jutan tyyliset politiikot eivät siellä vaikuta. Missä maissa verotus ollut ennustettavissa ja pysynyt stapiilina? Vakuutusten verotus on direktiivin alainen, joten esim. Suomen verottaja ei voi siihen vaikuttaa.
Esimerkisi Lombard poisti tytäryhtiön Suomesta, koska Suomessa tehdyistä vakuutuksista on vakuutusyhtiö velvoitettu maksamaan tuotosta vero. Kansainvälisissä yhtiöissä sen tekee asiakas. Eu-direktiiviä ha kotimaisen vakuutusyhtiön heikkoa sijoittaja/salassapitosuojaa ajatellen on Mandatum Life niitä viimeisimpiä yhtiöitä, joita harkitsisin. Yhtiö (ja moni muukin kotimainen yhtiö) kauppaavat yksityishenkilöille Kapitaaliosaatio sopimusta, joka on verotuksellisesti todella epäedullinen yksityishenkilöille. Yrityksille tämä on ok ratkaisu. Yhdestäkään verokirjasta ei löydy puoltavaa lausetta Kapitaalisaatiosopimuksen verotuksesta yksityishenkilölle. Vakuutus on taas pitkään tunnettu verotuksessa. Joten jos sopimuksella hakee verotukseen joustavuutta ja pidempää turvaa. En itse ainakaan kotimaisen yhtiön perään katselisi.

25.8.2014 klo 20.49.00

Anonyymi kirjoittaa:

Hyviä pointteja edellisessä kirjoituksessa ja tosiaan tuo Mandatum on näennäisesti edullinen. Miksi esim iSharesin ETF:t on Mandatumin valikoimissa yli 2-kertaa kalliimpia, kuin suoraan iSharesilta otettuna. Järkyttävää kusetusta.

Pieni korjaus tuohon Luxemburgin sijoittajan suojaan alla. EU Direktiivit, mihin suoja pohjautuu.

Irlannin valtion säädös 168/2003, joka on implementoinut EU Direktiivin
2001/17/EY vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta,
takaa vakuutuksenottajalle henkivakuutussäästönsä suhteen
kiistattoman etuoikeuden kaikkiin muihin velkojiin nähden.
Tämä suoja on korkeampi kuin muissa EU maissa, esim. Luxemburgissa, jossa veroviranomaisen, työntekijöiden ja muiden vakuusvelkojien
saatavat ovat etusijalla ennen vakuutuksenottajia, jos vakuutusyhtiön
varat ovat riittämättömät. Tämä johtuu siitä, että Luxemburg valitsi EU
Direktiivin 2001/17/EY 10 artiklan b) vaihtoehdon, kun taas Irlanti valitsi
vaihtoehdon a).

29.8.2014 klo 15.37.00

Anonyymi kirjoittaa:

Sijoitusvakuutus maksetaan vakuutetulle itselleen, jos hän elää ja täyttää 100 vuotta. Jos hän kuolee ennen 100 vuoden ikää, kuten olisi verovapauden osalta toivottavaa, saavat perilliset kukin 35 000 € verovapaasti. Yli 100 vuotias elossa oleva vakuutettu maksaa tuotosta täydet verot. Nykyisin ei 100 vuoden vakuutuksia enää taideta myöntää vaikka ihmisten elinaika pitenee ja pitenee. Tämäkin on hyvä huomioida verosuunnittelussa.

3.9.2014 klo 22.36.00

Anonyymi kirjoittaa:

Yllä mainittu pätee siis kotimaisissa vakuutuksissa. Ei kansainvälisissä.

4.9.2014 klo 13.52.00

Anonyymi kirjoittaa:

Excel taulukon lataus ei näytä enää onnistuvan, olisiko mahdollista saada tuota vielä jollain tapaa? Kiitokset!

26.9.2014 klo 19.28.00

Anonyymi kirjoittaa:

En nyt ymmärrä, miksi mahdollisuus hankkia Suomeen rajoitettu verovelvollisuus olisi argumentti sijoitusvakuutuksen puolesta. Eikö rajoitetun verovelvollisuuden saanut ole velvoitteeton maksamaan pörssituloja Suomeen, olivat arvopaperit sijoitusvakuutuksen sisällä tai eivät?

7.10.2014 klo 20.54.00

Anonyymi kirjoittaa:

Aika monella on kaikki elämä (työ, koti, lapset, lasten koulu jne) sidottu enemmän tai vähemmän Suomeen siinä vaiheessa, kun sijoitustoiminta aloitellaan. Usealla ei ole realistista mahdollisuutta tuossa vaiheessa muuttaa ulkomaille edullisemman verotuksen toivossa ja 'katkaista siteitään' Suomeen. Ulkomaille muutto voi tulla mahdolliseksi vasta eläkkeelle siirryttäessa tai aikaisintaan, kun lapset muuttavat pois kotoa.
Sijoitusvakuutuksen avulla voit aloittaa verotehokkaan toiminnan jo Suomessa asuessasi, tuo rajoitettu verovelvollisuus voi olla vain sitten optio tulevaisuuteen. Ja kyllä sijoitusvakuutus on verotehokas ratkaisu monessa alhaisemman verotuksen maassakin, eli siitä on mahdollista hyötyä vaikka olisitkin rajoitetusti verovelvollinen Suomeen. Useassa maassa vakuutuksesta saadun tuoton ja ns. suoran sijoitustoiminnan tuoton verotus poikkeaa toisistaan.

10.10.2014 klo 12.09.00

Anonyymi kirjoittaa:

Ok, hyvät pointit edellisessä. Tosiaan, kun Suomessa pyörittää salkkua vakuutuksen sisällä, voi välttää veroja, vaikka ulkomaille muuttaisi vasta myöhemmin.

18.10.2014 klo 22.50.00

Anonyymi kirjoittaa:

Yksi tärkeä kysymys taloudelliseen riippumattomuuteen pyrkivälle: voiko esim. SEB:n tai Mandatumin sijoitusvakuutuksesta nostaa kuluitta joka vuosi elämiseen tarvittavan summan (15-20k€), vai peritäänkö suurta "nostomaksua" prosenttiosuutena nostetusta summasta?

Tämä nimittäin hieman vesittäisi koko sijoitusvakuutuksen kannattavuutta kun taloudellisen riippumattomuuden rajapyykki on ylitetty ja on "varhaiseläköidytty" niin, että sijoitustuottojen lisäksi muita tuloja ei paljon ole.

21.10.2014 klo 15.44.00

Anonyymi kirjoittaa:

Mandatumilla näyttäisi menevän 1%(sijoitussidonnaisista säästöistä) palkkio, SEB:llä on kuluton maksimimäärä rajattu (aluksi 75%) suhteessa alkuperäiseen sijoitukseen.
Toki SEB:ssä huomioitava, että ns. sopimuskauden (5/8v) hoitopalkkio peritään joko "rahaston arvosta kyseisen vakuutusmaksun osalta, tai
vakuutusmaksusta, jos suurempi".
Ja mitä lie Mandatumilla maininta "Vakuutuksenottaja
voi myös nostaa osan vakuutussäästöistä vakuutusyhtiön suostumuksella ja asettamin ehdoin" sitten lopulta tarkoittaa.
Tarkemmin noista löytyy ko. vakuutusten omista esitteistä/ehdoista:
http://seb.ie/sebweb/guides/guidesAndInformation.xhtml
https://www.mandatumlife.fi/palvelut/sijoittaminen/sijoitusvakuutus

23.10.2014 klo 12.24.00

Anonyymi kirjoittaa:

Hei,
Jos salkun koko on 300 000€- niin kannattaa kääntyä Evlin puoleen. Evli omistaa aidon vakuutusmeklariliikkeen evli life oy:n (palvelee vain Evlin asiakkaita). Aito vakuutusmeklari ei saa ottaa myyntiprovisiota vakuutusyhtiöltä joka tarkoittaa että kulut tippuu järkeviksi. Vuosikulut 0,2-0,5 välissä vakuutusyhtiöstä riippuen. Kokemukseni mukaan Evli ei peri myöskään sisällöstä merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

23.10.2014 klo 20.49.00

Anonyymi kirjoittaa:

OP:lla näyttäisi olevan uusi sijoitusvakuutustuote, jonka hinnat näyttäisivät hyvinkin kilpailukykyiseltä SEB:eihin ja Mandatumeihin verrattuna. Todennäköisesti tämän kautta joutuu sijoittamaan OP:n surkeisiin rahastoihin, mutta myös siellä on tarjolla 0,4% TERillä olevia indeksirahastoja, joihin tosin vaaditaan 100 000 € minimisijoitus. Joka tapauksessa kiinnostava uusi tuote, toivottavasti lisää kilpailua.

11.11.2014 klo 14.46.00

Anonyymi kirjoittaa:

Jos haluat naimisiin OP:n (valikoiman) kanssa, niin ole hyvä vaan. Vapaudesta valitettavasti joutuu maksamaan. Pankkien (ja suurelta osin Mandatuminkin) "edullisuus" perustuu tuohon naittamiseen ja pakkosijoittamiseen ko. yhtiön OMIIN tuotteisiin. Sijoitusvakuutuksen idea romuttuu siinä vaiheessa kun pankkiuskovaisena yhtäkkiä huomaatkin ruohon olevankin vihreämpää aidan toisella puolella ja muutokseen olevan tarvetta.
Ja pikaisella katsomisella näyttäähän OP:lla olevan noita indeksirahastoja - kokonaiset 4 kpl. OP:n siivuna noissa 0,75%pa (kyllä minäkin voin rahasi johonkin ETF:ään vaikka ohjata, maksat minulle vain 0,70%/vuosi, halpaa kuin saippua). Lisäksi kannattaa huomata että sijoitusvakuutuksessa noihin Indeksirahastoihin tulee Henki-etuliite. Pitäisi tutustella tarkemmin, mutta jotain välistävetoahan tuohon tullee kun esim OP Eurooppa Indeksi vuoden tuotto on 5,69% ja OP Henki Eurooppa Indeksin 5,10%.

13.11.2014 klo 16.37.00

Anonyymi kirjoittaa:

"...tietyntyyppisillä järjestelyillä myös Suomessa olevat kiinteistöt saatiin sopimukseen mukaan", todettiin aiemmassa kommentissa ilmeisesti SEB Lifesta. Tämmöinen mahdollisuus kiinnostaisi, onkohan oikeasti mahdollista pulliaiselle? Onkohan asunto-osakekin työnnettävissä pakettiin, sehän olisi tosi kätevää? (Yhtiön ja yhtymän ilmeisesti ainakin hifimmissä tuotteissa saa sisään, http://www.talouselama.fi/sijoittaminen/rikas+pakkaa+sijoituksensa+vakuutukseen/a2043434.) Sen verran mitä olen esitteitä ym. katsonut ja myyjien juttuja kuunnellut, niin puhe on ollut aina arvopapereista.

16.11.2014 klo 19.28.00

Anonyymi kirjoittaa:

Alexandria on ruvennut tarjoamaan myös tuota Generali Professional Portfoliota. Kulut olivat 1,8% ensimmäiset 5 vuotta ja 0,15% sen jälkeen. Lisäksi oli joku n. 550-600 euron vuosikulu mutta minun tapauksessani n. 63.000 euron salkulla tuo kuulosti ihan ok vaihtoehdolta, varsinkin kun sinne saa laittaa käytännössä mitä vain kamppeita :) Itsellä kaksi rahastoa ja pieni osakesalkku jota veivaan.

17.11.2014 klo 16.13.00

Anonyymi kirjoittaa:

Näytti olevan 150 t USD Pro portfolion minimi. Aleksandrialla voi olla joku oma diili. Viisi vuotta sitten olis ehkä pystynykin tuohon. SEB Asset Management Bondiin pääsee vissiin 25t Eukilla mukaan. Pitää olla vaan aika hiku kauppaa tekeen, että kannattaa sillä rahalla. Kulut on tieteki suuremmat, aikakin prosenteissa. Hoitopalkkio+hallinnointipalkkio n.2%, siihen päälle palvelupalkkio 1% ja välitys,säilytys ym. meklarimaksut. Finanssisektori pullistelee

6.12.2014 klo 0.26.00

Anonyymi kirjoittaa:

Tässä lyhyesti käännettynä Luxembourgin sijoittaja suoja. Löytyy monilta Luxembourgin virallisilta sivuilta.
Luxembourgissa vahvin sijoittajansuojan taso Euroopassa. Omaisuuden markkina-arvo suojattu 100 %:sti
Lakiin perustuva kolmikantasopimus, jossa osapuolina vakuutusyhtiö, säilyttäjäpankki ja Luxemburgin vakuutusvalvoja Commissariat aux Assurances (CAA)
Vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan (sijoittajan) varat eriytetty ja varat säilytetään “korvamerkittynä” erillisessä säilyttäjäpankissa pankin taseen ulkopuolella
Vakuutuksenottajilla täydellinen etuoikeus teknisessä reservissä oleviin varoihin; varojen eroittelu takaa nopean takaisinmaksun pankin tai vakuutusyhtiön mahdollisen konkurssin yhteydessä. Hyvänä esimerkkinä Glitnir, jossa Luxembourgilaisten vakuutusyhtiöiden asiakkaat saivat varansa muutamassa päivässä, eli huomattavasti ennen muita.
Toisaalta tuolla on joku aikaisemmin kirjoittanut ihan oikeaa faktaa myös SEB Lifestä, joten en usko, että kyseinen asia tulee tämän palstan kirjoittajilla ongelmaksi.
Sinänsä kun tuossa laskelmassa verrataan selvästi henkilökohtaista meklaripalvelua UB:n puolelta, niin en lähtisi sitä nyt vertaamaan halvimpaan nettivälittäjään. Toisaalta jos joku oikeasti maksaa 0,5 % per kauppa 400.000 € salkusta, niin täytyy olla syvät taskut. Varsinkin jos rullaa salkkua tuolaisella 80 kaupan vuosivauhdilla (eikös näillä palstoilla pitänyt olla säästövinkkejä kuluihin?)
Esimerkiksi SEB Life käy kauppaa pääsääntöisesti Citibankin kanssa, jonka pörssikaupan kulut vaihtelevat markkinoittain: Euroopassa min. 15 €/0,06 % per kauppa, USA:ssa min. 10 USD/0,035 % per kauppa.
Jos vakuutus on varainhoidossa, ei SEB Life veloita kaupasta kuluja, koska säilytys ja kaupankäynti tapahtuu valitulla varainhoitajalla.
Myös noista muista Luxembourgin sijoittaja säännöksistä kannattaa ottaa selvää, ennen kuin salkusta siellä haaveilee.
CAA:n sijoitussäännöt; erittäin laaja sijoitusvalikoima, mikäli asiakkaan nettovarallisuus yli €2,5m (type C) ja/tai itse vakuutussopimus yli €2,5m (type D). Tuo €2,5m on oikeastaan minimi millä suoria osakkeita voi itse salkussa pyörittä. Muuten toimintaan vaaditaan aina varainhoitaja ja sekin on hommasta jotain vailla. Myös yhtiöiden hinnoittelu lähtee pääsääntöisesti asiakkaista, joilla on vähintään €5m varallisuus.
Pisti tuolla silmään vielä kiinteistö varallisuus, joka on siis yhtiöitettävissä esimerkiksi sarl tai S.A. mallisen holding-yhtiö rakenteen avulla ja se sopii vakuutuksen alle. Myös veneet yms. voidaan leasing rakenteella sijoittaa vakuutussalkun alle.

Hyviä jouluja kaikille innokkaille sijoittajille...

17.12.2014 klo 0.23.00

Anonyymi kirjoittaa:

Itselläni on ollut vakuutuskuori jo vuodesta 2005 ja olen tullut tulokseen, että tuolla ei tee sijoitusmielessä yhtään mitään. Tekee vain älyttömän kuluerän sijoituksiin. Jos harrastaa buy & hold tekniikkaa, niin vakuutuksesta ei ole muuta kuin haittaa. Suurin hyöty on, että verot maksetaan vasta kun voittoja kotiutetaan. Muuten vakuutuskuoresta ei ole mitään hyötyä normaalisijoittajalle. En suosittele normiosake, ETF jne. sijoittajalle.

22.2.2016 klo 15.51.00

Anonyymi kirjoittaa:

Exeliä on hyvä osata käyttää ja omanpääoman nosto ilman veroja on yksi merkittävin tekijä ainakin omalla kohdalla, koska elän osingoilla ja salkku jää sitten aikoinaan lapsille.
Suorasta salkusta maksan joka osingosta verot jolloin sijoituksessani on jarkuva verovuoro.
En tosin suosittele suoraa kauppaa alle 500k salkulle.

22.6.2017 klo 20.45.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails