Sijoitusvakuutus verosuunnittelun työkaluna

24.4.2013 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Kuva: Tax Credits / Flickr)

Sijoittajaan kohdistuva verotus on viime vuosina kiristynyt harmittavalla tahdilla. Viimeisimmät muutokset ovat pääomaveron korotus 30%:iin ja 32%:iin 50.000 euron ylittävältä osalta, sekä osinkoveron nosto ensi vuoden alusta alkaen. Yhtiöveron lasku ei tässä yhteydessä lämmitä yhtään, sillä en omista ainuttakaan Suomessa listattua yhtiötä.

Sijoitustoiminnan suhteen suuntaus on huono - verotus tuntuu nousevan vuosi vuodelta. Sijoittajan veroaste on Suomessa jo nyt kansainvälisesti katsottuna yksi maailman korkeimmista. Suoraan sanottuna minulla on tullut mitta täyteen tätä himoverotusta ja salkun arvon noustessa olen yhä aktiivisemmin ryhtynyt selvittämään erilaisia laillisen verosuunnittelun vaihtoehtoja oman sijoitustoiminnan veroasteen laskemiseksi. Täysin laillisia tapoja vaikuttaa omien sijoitustuottojen verotukseen on useita. Sijoitusyhtiö, sijoitusvakuutus, kapitalisaatiosopimus ja niin edelleen.

Kävin tällä viikolla juttelemassa Jukka Karvosenoja:n kanssa Suomen Pankkiiriliikkeen Oulun toimipisteessä siitä millaisia mahdollisuuksia minulla olisi hyödyntää sijoitusvakuutusta omassa sijoitustoiminnassani.

Erilaisten ratkaisujen osalta vaadin, että sen tulisi täyttää seuraavat ehdot:
  • Mahdollista tehdä suoria osakesijoituksia globaalisti (USA, Eurooppa, Aasia jne. Ei rahastoja.)
  • Sijoituspäätökset pystyttävä tekemään itse (ei salkunhoitajaa)
  • Verotehokas
  • Kustannustehokas
Ennen kuin jatkan tästä pidemmälle on hyvä huomauttaa siitä, että erilaiset ratkaisut soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi sijoitussalkun koko, kiertonopeus ja omaisuuslajit vaikuttavat itse kullekin parhaiten soveltuvaan ratkaisuun. Oman mausteensa soppaan laittaa vielä se, jos samassa yhteydessä haluaa ottaa huomioon esimerkiksi perintöverosuunnittelun. Jokaisen kannattaa käydä asiat läpi omista lähtökohdista.

Sijoitusvakuutuksen verotehokkuus perustuu siihen, että varoja verotetaan vasta niitä ulos nostettaessa. Silloinkin varoja verotetaan vain silloin, kun ulos nostettu summa ylittää sijoitusvakuutukseen sisään laitetun määrän. Jos esimerkiksi sijoitusvakuutukseen on alkupääomana siirretty 100 rahaa ja se on noussut 120 rahaan voi vakuutuksesta nostaa ulos 100 rahaa verovapaasti. Vasta kun loput 20 rahaa otetaan ulos realisoituu luovutusvoittoa. Sijoitusvakuutuksen etu on siis siinä, että veronmaksu lykkääntyy tulevaisuuteen ja kuoren sisällä voi sijoitustoimintaa pyörittää verovapaasti, jolloin korkoa korolle tekijä antaa sijoituksille paremman tuoton. Myös osinkojen verotus on sijoitusvakuutuksen sisällä lievempää.

Minun salkkuni koko ja ehdot huomioiden ehdotettu ratkaisu oli SEB:n sijoitusvakuutus (klikkaa Finland -> Products -> Asset Management Bond), jonka sisälle otettaisiin omaisuudenhoito United Bankersilta. Käytännössä kaikki toimeksiantoni toteuttaisi UB:n meklari annettuani aina ilmoituksen. UB:n kulut olisivat arviolta 0,5%:n luokkaa.

Millaisia kuluja sijoitusvakuutuksesta tulee? SEB:n listahinnat kuluista löytyvät heidän tuote-esitteestä. Esitteestä löytyvät myös muut ehdot koskien mm. varojen nostoja kesken kaiken. SEB:llä on tarjota 5 ja 8 vuoden vaihtoehdot. 5 vuoden vaihtoehdossa vuotuinen hoitopalkkio on 1,75%, joka laskee 0,5%:iin 5 vuoden jälkeen. 8 vuoden vaihtoehdossa 1,25%, jonka jälkeen myös se laskee 0,5%:iin. Nämä ovat tosiaan listahintoja ja riippuen mm. jokaisen omasta salkun koosta voi hinnoista neuvotella erikseen. Vuotuisen hallinnointipalkkion lisäksi SEB perii neljännesvuosittaisen hallinnointipalkkion riippuen kuoren sisällä pidetyistä varallisuuseristä. Omassa tapauksessa varallisuuserien määrä olisi yksi (UB), jonka sisällä varsinaiset sijoitukset olisivat. Tämän kustannus on 26,75€ per kvartaali. Ja kuten jo mainittu olisi UB:n osuus n. 0,5% toimeksiannoista.

Näiden tietojen valossa onkin sitten mahdollista pyörittää erilaisilla arvoilla skenarioita siitä miten sijoitusvakuutus asemoituu suoraan osakesijoittamiseen verot huomioiden. Olen käyttänyt laskelmissa mainittuja listahintoja. Löydät linkin tekemääni Excel taulukkoon artikkelin lopusta, jonka avulla voit arvioida ratkaisujen tehokkuutta omilla arvoillasi. Sijoitusaikana olen laskuissa käyttänyt kymmentä vuotta.

(Salkku 100ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 5ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 100ke, tuotto 15% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 5ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 200ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 10ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 200ke, tuotto 15% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 10ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 300ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 15ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 300ke, tuotto 15% p.a.,80 kauppaa per vuosi, keskikoko 15ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 400ke, tuotto 10% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 20ke. Klikkaa suuremmaksi.)

(Salkku 400ke, tuotto 15% p.a., 80 kauppaa per vuosi, keskikoko 20ke. Klikkaa suuremmaksi.)

Laskelmista huomaa, että sijoitusvakuutus tulee suoraa osakesijoittamista edullisemmaksi SEB:n listakustannuksilla vasta vajaan 14% p.a. tuoton tietämillä. Kustannuksia pienentämällä myös tuottoraja alenee. Johtopäätös on kaikesta huolimatta selvä. Sijoitusvakuutusmuotoinen vaihtoehto tulee edullisemmaksi vain mikäli sijoitustoiminnalla kykenee saamaan korkeita tuottoja. Mitä korkeammaksi tuotto nousee sitä enemmän vaaka kallistuu sijoitusvakuutuksen puolelle suoran osakesijoittamisen sijaan. Matalariskisen sijoitustoiminnan siirtämisestä vakuutuskuoren sisälle ei tämän laskuharjoituksen perusteella voi pitää järkevänä.

On kuitenkin yksi vaihtoehto millä sijoitusvakuutus tulee suoraa osakesijoittamista edullisemmaksi jo paljon pienemmillä tuotoilla. Mikäli sijoittaja muuttaa ulkomaille ja hakee rajoitetusti verovelvollisen aseman Suomeen on mahdollista ottaa varat ulos jopa nollaverotuksella. Silloin sijoitusvakuutus tulee edullisemmaksi jo alle kuuden prosentin vuosituotolla.

Oman sijoitusstrategiani tuotto-odotus on sitä luokkaa, että verotuksellisesti sijoitusvakuutusmuotoinen ratkaisu tulisi edullisemmaksi. Strategian toteuttaminen olisi kuitenkin kankeampaa ja vakuutuksen muut ehdot huomioiden katson paremmaksi pitää sijoitustoiminnan kaikesta huolimatta yhä omissa käsissäni.

Lataa Excel taulukko tästä ja katso miltä laskut näyttäisivät omilla luvuillasi.

Millaisia kokemuksia sinulla on sijoitusvakuutuksista verosuunnittelun työkaluna? Entä eri toimijoista? Mihin asioihin olet itse kiinnittänyt huomiota sijoitusvakuutuksissa?

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails