Sijoittajan verovinkit

16.4.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


(Kuva: Phillip [flickr])

On jälleen se aika vuodesta, kun verottaja lähestyy kansalaisia veroehdotuksilla. Myös minä sain oman ehdotukseni muutama päivä sitten. Tuttuun tapaan ehdotus on kohdallani sellainen, että muutoksia tarvitsee tehdä useaan eri kohtaan ja seuraava viikonloppu meneekin verotusta oikoessa.

Sijoitusten osalta voi verotusta optimoida ja siten saada rahallista hyötyä aivan laillisin keinoin.  Käyttämällä hieman aikaa on mahdollista säästää verotuksessa huomattavia summia. Veroehdotuksen korjaamisella pääsee helposti hyville tuntipalkoille, kun laskee säästetyn euromäärän. Käyn seuraavaksi läpi sellaisia tiedossani olevia verovinkkejä, jotka ovat hyödyllisiä arvopaperi- ja asuntosijoittajalle.


Osakesijoittajan verovinkit

Ensimmäinen asia veromäärän minimoimiseksi on tarkistaa, että kaikki mahdolliset vähennykset on hyödynnetty verotuksessa. Arvopaperisijoittajan osalta yleisin vähennys tältä osin on arvopapereiden hoidosta ja säilyttämisestä koituvat menot (kohta 7.1). Näissä tosin on 50 euron omavastuu. Kun ilmoitat nämä kulut älä vähennä niistä itse omavastuuosuutta. Jos kulut ovat alle 50 euroa ei niitä kannata ilmoittaa.

Muiden kulujen osalta on melkeinpä mielikuvitus vain rajana kunhan ne liittyvät sijoittamiseen tavalla tai toisella. Näiden läpimeno riippuu mm. omasta kaupankäyntiaktiviteetista, salkun koosta, verotoimistosta jne. Verottaja käyttää niin sanotusti omaa harkintaa. Mitään yleispätevää ohjeistusta ei siten voi antaa, mutta aina kaikkia muodostuneita kuluja kannattaa verottajalle ehdottaa.

Tällaisia kuluja voivat olla muun muassa:
 • osakesäästäjien keskusliiton jäsenmaksu
 • internetliittymän kuukausimaksut
 • työhuonevähennys
 • matkat yhtiökokouksiin
 • sijoituskirjallisuus- ja lehdet
 • sijoituslainan korot
 • tietokone

Arvopapereiden voitollisista myynneistä eli luovutusvoitosta voi käyttää kahta eri laskentatapaa. Yleisin tapa on laskea voitosta 28%:n vero, joka tulee maksettavaksi. Tässä tavassa voi vähentää kaupankäyntikulut. Yleensä tämä on sijoittajalle edullisin vaihtoehto, mikäli sijoituksen arvonnousu ei ole ollut huomattava.

Toinen tapa on käyttää ns. hankintameno-olettamaa. Mikäli sijoitus on ollut hallussa alle 10 vuotta voi hankintameno-olettamana vähentää luovutushinnasta 20%:ia, muussa tapauksessa 40%:ia. Mikäli sijoitus on ollut hallussa yli 10 vuotta ja arvo noussut yli 2,5 kertaiseksi on hankintameno-olettama yleensä edullisempi vaihtoehto. Sijoittaja voi käyttää itselleen edullisinta vaihtoehtoa verotuksessa.

Esimerkki hankintameno-olettaman käytöstä: 11 vuotta sitten ostettu osaketta X 1.000 euron hintaan. Nyt osakkeet on myyty 10.000 eurolla. Hankintameno-olettama 40% eli veroa tulee maksettavaksi 6.000 eurosta pääomaveroprosentin 28% mukaisesti 1.680 euroa. Mikäli sijoittaja käyttäisi todellista myynti- ja hankintahintaa tulisi veroja maksettavaksi 2.520 euroa, joten esimerkissä verosäästö on 840 euroa.

Pienet luovutusvoitot ovat puolestaan verovapaita. Pieneksi luovutusvoitoksi lasketaan kaikki yhteenlasketut luovutushinnat ja ne eivät saa ylittää 1000 euroa.

Arvopapereiden tappiollisen myynnin eli luovutustappion voi vähentää. Luovutustappio syntyy, kun myyntihinta kuluineen on vähemmän kuin hankintahinta kuluineen. Muodostuneen luovutustappion voi vähentää luovutusvoitoista niiden syntyvuonna ja vielä kolmena seuraavana vuotena.

Kun sijoittajalle on kertynyt luovutusvoittoja, -tappioita tai osinkoja muussa valuutassa kuin eurossa aukeaa mielenkiintoinen vero-optimointikohta. Verotuksessa voi sijoittaja käyttää valuutan muuntokurssina päivän, viikon, kuukauden tai vuoden valuuttakurssia - mikä vain on sijoittajalle edullisin vaihtoehto.

Valuuttakurssit voivat vuoden aikana heilua rajustikin, joten sijoittaja voi hyötyä huomattavasti valitsemalla itselleen sopivimman valuuttakurssin. Osikojen osalta kannattaa käyttää sellaista kurssia, jolla osinkojen määrä euroissa muodostuu mahdollisimman pieneksi. Tällöin verotettava osuus kutistuu. Sama koskee luovutusvoittoja. Mikäli sijoittajalle on kertynyt lähinnä luovutustappioita kannattaa vuorostaan käyttää sellaista muuntokurssia, jolla tappion määrä muodostuu euroina mahdollisimman suureksi. Tästä on hyötyä myöhempinä vuosina, kun luovutustappioita vähennetään voitoista.

Valuuttakursseja tulee kuitenkin käyttää samalla tavalla. Jos siis esimerkiksi käytät päivän valuuttakurssia tulee verottajalle tehtävässä ilmoituksessa olevien kaikkien arvopapereiden kohdalla käyttää aina päivän kurssia. Mikäli kuukauden kurssia kaikkien saman kuukauden tapahtumien kohdalla tulee käyttää samaa kurssia jne.

Kun korjaat pääomatulot veroilmoitukseen muista selvittää käytetyt valuuttakurssit lisätiedot (16) kohtaan tai laadi erillinen selvitys, josta selviää arvopaperit ja käytetyt valuuttakurssit.


Sijoitusasunnon verovinkit

Sijoitusasunnon tai -kiinteistön omistajalla on myös monia tapoja vaikuttaa vuokratulon verotuksen määrään. Verottajan kanta on, että sijoittaja saa vähentää kaikki vuokrauksesta aiheutuneet kulut.

Kuluiksi voidaan laskea muun muassa:
 • yhtiövastike
 • vesimaksut
 • sähkömaksut
 • kiinteistövero
 • matkakulut asuntoon tehdyistä tarkastuksista
 • vuokralaisen hankkimisesta aiheutuvat kulut (esim. lehti-ilmoitukset ja välittäjän palkkio)
 • vuokran perintäkulut
 • matkakulut asuntoyhtiön kokouksiin
 • vakuutukset
 • vuosikorjauskulut
 • matkakulut remontoitavalle asunnolle
 • sijoitusasunnon lainan korot

Sijoitusasunnon oston yhteydessä maksettavaa varainsiirtoveroa ja välittäjän palkkiota ei voi vähentää kuluina, vaan ne otetaan huomioon myöhemmin, kun asunto myydään. Mikäli asunnon myynnin yhteydessä käytetään hankintameno-olettamaa ei niitä voi vähentää silloinkaan.

Perusparannusmenoja ei verotuksessa saa vähentää kerralla. Sen sijaan vuosikorjauskulut saa. Vuosikorjausmenoja ovat normaalit asunnon kulumiseen liittyvät kulut. Perusparannusmenoja ovat suuremmat muutos- ja uudistustoimet. Perusparannusmenoja voi vähentää yhtä suurina vuotuisina poistoina.

Näiden kulujen suhteen tulee kuitenkin olla tarkkana. Saadakseen vähennykset tulee asunnon olla vuokrattuna remontin aikana! Ainut poikkeus tähän on, jos asunto on vuokralaisen vaihtumisen vuoksi tyhjänä ja siihen tehdään sinä aikana remontti. Monelle ensimmäisen sijoitusasunnon ostaneelle voikin tulla yllätyksenä, että juuri ostettuun ja remontoituun asuntoon ei voikaan tehdä vähennyksiä, koska remontti on tehty ennen sen vuokraamista. Tällöin remonttikulut lisätään asunnon hankintahintaan ja ne voi vähentää vasta, kun asunto myydään.

Kiinteistön hankintamenot on mahdollista vähentää tekemällä poistoja. Asuin-, toimisto- ja muilla vastaavilla rakennuksilla suurin mahdollinen vuotuinen poisto on 4%. Myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja tai muun sellaisen rakennuksen taas 7%. Maatilarakennuksilla jopa 10%.

Poistot ovat oma suosikkini, sillä ne mahdollistavat kohdallani verovapaan vuokratuoton saamisen. Ne kulut mitä en muilla kuluilla saa vuokratuoton jälkeen katettua käytän sopivaa poistoprosenttia saadakseni verotukseen vuokrien osalta nollatuloksen. Tämä on luonnollisesti mahdollista vain niin kauan kuin poistoja on jäljellä.

Onko sinulla oma verovinkki? Kerro siitä kommenteissa.

48 vastausta artikkeliin "Sijoittajan verovinkit"


Jani Hovila kirjoittaa:

Kiitos hyvistä vinkeistä. Niin kuin sanoit näillä "pikkukikoilla" voi saada itselleen aikansa huomattavankin tuntipalkan.

Erityiskiitokset vielä varsinkin minulle ennestään tuntemattomasta hankintameno-olettamasta!

Ja sitten ei muuta kuin veroja optimoimaan!

16.4.2010 klo 9.36.00

Anonyymi kirjoittaa:

Kiitos erittäin hyödyllisistä vinekistä!
Aikakausilehdistä voisi ehkä mainita vielä sellaisen vinkin, että tilattunahan ne ovat 0% alv:lla mutta kioskista ostettuna ne sisältävät 22%:n alv:n. Ainakin itselle tulee esim Arvopaperi-lehdestä suurempi hyöty ostaessa suoraa kioskista kuin tilata kotiin.

16.4.2010 klo 9.47.00

Unknown kirjoittaa:

Kuinka viikon/kuukauden/vuoden valuuttakurssi määräytyy? Onko se kyseisen ajanjakson keskiarvo vai jompikumpi äärilaita (vai saako tämänkin jopa valita)?

16.4.2010 klo 16.07.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Kun eilen juttelin puhelimessa verovirkailijan kanssa niin tulin käsitykseen, että päiväkurssia käytettäessä voisi käyttää päivän päätöskurssia tai keskikurssia ja muissa tapauksissa keskikurssia.

Kurssihistoriat ja keskikurssit saa haettua esimerkiksi tuolla oikeassa laidassa olevan "Valuuttakurssihistoriat" linkin kautta.

16.4.2010 klo 16.10.00

Penninvenyttäjä kirjoittaa:

Onko tarkempaa tietoa liityen verovähennyksiin yhtiökokousmatkoista? Hyväksyykö verottaja oman auton käytön ja mikä on käytettävä kilometrikorvaus? Lisäksi tarviseeko verottajalle todistella sen tarkemmin osallistumistaan yhtiökokoukseen? Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe, etenkin ulkomailla pidettävien yhtiökokousten saralla :)

17.4.2010 klo 0.01.00

Kshanti kirjoittaa:

Eikös vähennys tehdä pääomatulosta, jonka jälkeen lasketaan 28%. Vähennystä ei tehdä suoraan verosta. Tällöin verovähennys onkin 28% alennus vähennettävän kuöusta.

17.4.2010 klo 0.55.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

@Penninvenyttäjä: Olettaisin, että tämän osalta verottaja käyttää juuri sitä kuuluisaa harkintaansa. Jos salkkusi koko on suuri on tämän kuluerän läpimeneminen todennäköisempää kuin pienen salkun kanssa. Hyväksyttävää kulkuvälinettä koskee oletettavasti sama harkinta.

@Kshanti: Mihin kohtaan viittaat? Pääomaverotuksessa voi käyttää myös samanaikaisesti esim. osaan samoja osakkeita hankintameno-olettamaa, sekä normaalia verotusta johtuen FIFO (first in first out) säännöstä. Tällöin osaan pääomatuloista kohdistuu 28% vero ja osaan joku muu.

17.4.2010 klo 10.26.00

Anonyymi kirjoittaa:

Monella omakotitalotontilla näkee autotallin, jonka yhteyteen on rakennettu pieni asuin"nurkka" jossa vuokralainen asustaa. Millaisia mahdollisia vähennyksia ja poistoja tällaisessa tilanteessa olisi mahdollisuus saada?

Nimim. tulevaisuuden omakotitalorakentaja :)

17.4.2010 klo 16.00.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Vähennykset ja poistot voi tehdä vuokrattavan osan osalta. Eli esim. jos tuon "nurkan" rakennuskustannukset ovat 30ke, niin siitä voi sitten tehdä max 4% (=1200€) poistot vuosittain. Vähennyksinä sitten sähköt, vedet, kiinteistövero siltä osin kuin koskettaa vuokrattavaa osaa, vakuutukset vuokrattavan osan osalta ja kulut, jotka muodostuneet vuokralaisen hankkimisesta (eism. lehti-ilmoittelu).

17.4.2010 klo 17.35.00

Kshanti kirjoittaa:

Yritin tuodan esiin termin verovähennys hämäävyyttä. Olen joskus itse luullut, että se tarkoittaa vähennystä maksetusta verosta. Kyllähän se sitäkin on, mutta ei täysimääräisenä. Olen tavannut varakkaan ja iäkkään yksityissijoittajan, joke tuntunut piittaavan kivijalkapankin kaupankäyntikuluista, koska ne voi vähentää verotuksesa.

17.4.2010 klo 18.46.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Ihan mielenkiintoinen pointti. Säilytyskuluissa on 50 euron omavastuu, mutta kaupankäyntikuluissa sitä ei ole. Toisaalta vähennyksistä on etua ainoastaan mikäli tulee luovutusvoittoa. Ikävä kyllä me kaikki teemme toisinaan myös tappiota.

Ymmärrän hyvin tätä varakasta ja iäkästä sijoittajaa. Kun salkun koko on riittävän suuri ei muutaman euron menoerä sinne tänne tunnu juuri missään. Silloin onkin tärkeämpää keskittyä sellaisiin asioihin, jotka ovat olennaisempia salkun kehityksen kantilta kuin viilata muutaman euron kulueriä. Mutta meille, joiden salkut eivät vielä ole kovin suuria on asialla isompi merkitys.

Tuosta valuuttakurssien soveltamisesta haluaisin tuoda vielä esille yhden asian. Sen käytössä huomaa konkreettisesti, miksi vähäinen kaupankäynti ja yksinkertainen salkun rakenne kannattaa. Tällöin on paljon helpompi laskea itselle edullisin vaihtoehto kuin jos salkku muodostuisi useista kymmenistä eri osakkeista ja kauppaa olisi käyty aktiivisesti.

17.4.2010 klo 19.47.00

Anonyymi kirjoittaa:

Jos vuoden aikana tulee ostoista esimerkiksi 30-40€ kuluja ja ainoat pääomatulot tulevat osingoista niin saako nämä ostokulut silti vähentää? Vai saako nämä vähentää vasta sitten joskus hamassa tulevaisuudessa kun myy osakkeita (voitolla)?

18.4.2010 klo 14.04.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Hankintakulut voi vähentää, kun osakkeet myydään mikäli ei käytä hankintameno-olettamaa. Osingoista vähennystä ei voi tehdä.

18.4.2010 klo 14.23.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Otetaanpa hieman sanoja takaisin. Löysin verottajan sivuilta seuraavan:

"2.8.1 Osinkotuloon kohdistuvat kulut
Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voi vähentää osinkotulon hankkimiseen kohdistuvia korkoja ja osinkotulon hankkimisesta johtuneita menoja riippumatta siitä, onko osinkotulo tuloverolain 33a – 33c §:n nojalla verovapaata tuloa tai veronalaista ansio- tai pääomatuloa. Tällaiset korot ja menot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista ja pääomatulot ylittävältä osalta ansiotulojen veroista alijäämähyvityksenä.

Verovelvollinen voi vähentää myös arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun niihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot siltä osin, kuin ne verovuonna ylittävät 50 euron omavastuuosuuden. Omavastuuosuuden katsotaan kattavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot myös siltä osin, kuin omaisuus tai sen tuottama tulo ei ole veronalaista. (TVL 54 § 2 mom)"

18.4.2010 klo 14.34.00

Olli kirjoittaa:

Taas kerran mahtava ja ajankohtainen kirjoitus. Kiitoksia!

Olisikon noista mahdollista kerätä oikein FAQ:ta jonnekin. Tuollaiset tarkistuslistat ovat painonsa arvoisia kullassa, varsinkin vähemmän kokemusta omaaville.

21.4.2010 klo 10.58.00

ensikertalainen kirjoittaa:

koskeeko verovähennys myös pääomatulojen osalta näitä Internet+Tietokone kohtia?? Löysin kyllä tulonhankkimisvähennyksen ansiotulosta- kohdasta luettelon tietokoneista, työhuoneista sun muista. Mutta eikös piensijoittajan tulot ole pääomatuloja? Tulonhankkimiskulut pääomatuloista- kohdan alla ei puhuttu mitään näistä.

21.4.2010 klo 19.05.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

@Olli: täytyy laittaa mietintään. Tästä pelkästä veroartikkelista ei kovin kummoista FAQ:ia saa vielä aikaiseksi. Eri aihepiirin juttujen niputtaminen yhteen voisi olla myös hyvä ajatus.

@ensikertalainen: Pääomatulojen hankkimisesta aiheutuvat muut kustannukset voi merkitä kohtaan 7.3 Muut tulonhankkimiskulut. Verottaja sitten käyttää omaa harkintaansa, että menevätkö ne läpi. Mitä suurempi sijoitusomaisuus ja -aktiviteetti, sitä todennäköisempää on että menevät.

21.4.2010 klo 19.14.00

Anonyymi kirjoittaa:

Pitääkö laittaa kopiot internetlaskuista? Siitäpä ei muuta kuittia ole saatavilla.

Reiska

29.4.2010 klo 18.00.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Kuitit säilytetään itsellä, niitä ei siis lähetetä veroilmoituksen mukana. Tarvittaessa verottaja kysyy sitten kuitteja, mikäli tarpeelliseksi näkee (harvemmin).

29.4.2010 klo 18.54.00

Sälli kirjoittaa:

Oho, tuo olikin ihan uutta, että voisi käyttää muutakin kuin kaupankäyntipäivän valuuttakurssia. Olen ollut siinä uskossa, että se on ainoa mahdollisuus. Kävin äsken katsomassa verottajan ohjeet, ja vaikka siellä ei mitään muista vaihtoehdoista mainitakaan, on mukana "muun selvityksen puuttuessa":

"Jos omaisuuden hankintahinta on maksettu muussa valuutassa kuin euroina, hankintahinta lasketaan muuntamalla suoritetun valuutan arvo euroiksi hankintapäivän vaihtokurssilla. Jos luovutushinta on saatu muussa valuutassa kuin euroina, luovutushinta muunnetaan euroiksi muun selvityksen puuttuessa luovutushinnan saantipäivän vaihtokurssilla."

Mutta jos kerran selvityksen antamalla voisi päivän kurssin vaihtaa vuoden/viikon keskikurssiin, niin pitääpä käydä jo ilmoitetut tiedot vielä läpi. Löysin blogisi vasta ihan äsken, mutta hyvä että vielä on pari päivää aikaa rukata veroilmoitusta.

Huomasin myös, että olit vertaillut välittäjiä. Itse sijoitan pelkästään jenkkipörssiin, ja vaihdoin viime vuonna E*TRADEsta thinkorswimiin. Hinnoitteluvaihtoehtoja muutama, mutta omalta kohdaltani osakkeet $5/kauppa ja optiot $2.95/contract:
https://www.thinkorswim.com/tos/myAccounts/displayRates.tos
Reaaliaikaiset kurssitiedot + hyvä desktop-ohjelma (mac/win) ja iPhone-client.

7.5.2010 klo 16.14.00

Jugelius kirjoittaa:

Todella hyvää ja tärkeää tekstiä. Piti heti mennä runoilemaan veroilmoitukseen lisäkohtia :)

Jäin miettimään noita poistoja ja mitä enemmän luen sitä enemmän olen ihmeissäni.

Luin tuolta OP:n sivuilta seuraavaa: "Vuokratun rakennuksen hankintamenosta saa tehdä vuotuisen poiston. Tämä ei siis lainkaan koske asunto-osakkeita. Poistojen tekemiseksi kiinteistön hankintameno jaetaan kolmeen osaan: rakennuksen, rakennuksen koneiden ja laitteiden sekä maapohjan hankintamenoon. Asuinrakennuksen poistoprosentti on 4."

Eli kun olen laittanut vanhan asuntoni vuokralle, joka on asunto-osake(rivitalo), niin tällöin en voi tehdä siitä poistoja?

Eikö lähinnä kaikki kerros- ja rivitalot ole asunto-osake taloja, siis miksei sanota, että poistoja voi tehdä vain omakotitaloista?

Auttakaa ny miestä mäessä... kiitoksia jo etukäteen.

14.5.2010 klo 0.54.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Poistoja voi tehdä vain kiinteistöstä, ei asunto-osakkeesta.

14.5.2010 klo 7.54.00

Anonyymi kirjoittaa:

Hyvää tekstiä!

Tiedätkö mitä vähennyksiä voin tehdä jos ostan ns. sijoitusasunnon ja teen siihen täysremontin ja myyn sen heti kun remontti on valmis?

Voinko vähentää voitosta esim. yhtiövastikkeen remontin ajalta, remonttikustannukset + koneet, lainankorot, välittäjän palkkion jne..?

Kiitos vastauksesta!

31.10.2010 klo 16.59.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Yksi asiaan suuresti vaikuttava seikka on se onko asunto remontin aikana vuokrattuna vai ei.

31.10.2010 klo 17.21.00

Anonyymi kirjoittaa:

Jos asunto ei ole vuokrattuna...?

31.10.2010 klo 17.50.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Sitten ei voi vähentää vuokratuloista, mutta muistaakseni voi vähentää asunnon myyntituloista.

Sijoitusasunnon kohdalla kannattaa aina pyrkiä pitämään asunto vuokrattuna remontin aikana.

31.10.2010 klo 19.03.00

Anonyymi kirjoittaa:

Kiitos hienoista vinkeistä, tuli tarpeeseen.
Seuraava ongelma askarruttaa:
valuuttatililläni on dollareita ja niiden arvo on laskenut, voiko tämän valuuttakurssien vaihteluista seuranneen tappion tulkita luovutustappioksi verovähennyksiin?

22.4.2011 klo 11.27.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Kyllä, jos olet muuttanut euroja dollareiksi ja myöhemmin takaisin euroiksi ja tästä on seurannut luovutustappiota. Eli nykyisiä dollareitasi et voi merkitä luovutustappioksi, koska et ole realisoinut tappiota. Lisäksi tappio olisi pitänyt realisoida viime vuonna, jotta olisit voinut merkitä sen viime vuoden verotukseen.

Muissa valuutoissa noteerattujen arvopapereiden käsittely verotuksessa on helppoa, kun muistaa pitää erillään valuuttakaupat ja pörssikaupat. Ts. valuuttojen myynneistä ja ostoista tulee omat myyntivoittonsa/tappionsa ja vieraissa valuutoissa noteerattavista arvopapereista omansa.

22.4.2011 klo 12.06.00

Anonyymi kirjoittaa:

Yllä olevassa hieman ristiriitaa tässä mainittuun:

Veroilmoituksella ulkomaantulot ilmoitetaan sekä suorituksen maksuvaluutassa että Suomen rahassa. Ulkomaanvaluutassa saatu tulo muutetaan Suomen rahaksi vuoden keskikurssin mukaan, ellei verovelvollinen esitä muuta selvitystä. Tosiasiallisen saantopäivän ostokurssia käytetään, jos verovelvollinen niin erikseen vaatii ja esittää asiasta selvityksen.

Lähde: WSOY pro.fi / Kansainvälinen verotus

14.11.2011 klo 20.21.00

Anonyymi kirjoittaa:

Luetaankohan näitä vanhoja kommentteja. Kysymys:

Voisitko osoittaa jonkin lähteen tämän artikkelin väitteille siitä, että saisi valita käytettävän kurssin? En löytänyt verottajan sivuilta mitään muuta kuin maininnan siitä, että täytyy käyttää hankinta- ja luovutuspäivien vaihtokursseja.

Missä siis maininta noista vuoden/kuukauden/viikon keskikurrsseista??

6.1.2012 klo 0.49.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Tieto on suoraan verottajalta, jonka kanssa olen keskustellut asiasta puhelimitse. Puhelin kouraan ja kysymään jos epäilyttää. Ei se verottaja pure, sieltä saa nykyään ihan palveluakin :)

9.1.2012 klo 20.04.00

Anonyymi kirjoittaa:

Mietityttää ensikertalaista:
Taloyhtiössä,jossa sijoitusosakkeeni(annettu vuokralle) sijaitsee tulee ajankohtaiseksi putkiremontti.Yhtiö kirjaa saneerauksen kuluksi,jolloin sijoittajaosakkaana voin vähentää maksut verotuksessa mutta kumpi rahoitustapa kohdallani olisi pitkässä juoksussa edullisempi huomioiden verotuksen:käteismaksu(rahat säästöstä)vai rahoitusvastike 10vuodeksi?

28.1.2012 klo 12.41.00

Paapaa kirjoittaa:

Kysyin asian suoraan verottajalta ja vastaus on:

"Veroilmoituksen täyttöoppaan mukaan pääomatulot ilmoitetaan tapahtumapäivän mukaan.

Jos on kyse luovutusvoitosta tai tappiosta, muunnetaan hankintahinta hankintapäivän kurssin mukaan euroiksi ja luovutushinta luovutuspäivän kurssin mukaan euroiksi ja lopputulos lasketaan euromäärien erotuksesta. Tällöin ei synny erikseen kurssivoittoa tai tappiota hankinnan ja luovutuksen väliseltä ajalta."

Kysin nimenomaan erikseen, saako verotettava valita käytettävän metodin. Väittäisin, että sinulle on annettu väärää infoa, sillä en löytänyt painetusta vero-oppaasta mitään tähän viittaavaan.

Käsittääkseni siis blogin väite ei pidä paikkaansa, vaan on käytettävä päivän muuntokurssia.

8.2.2012 klo 11.20.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Minä puolestaan sanoisin että sinulle on annettu väärää tietoa :)

Samoin myös minun tietoni ovat suoraan verottajalta :)

Verotuksessa voi nimenomaan poiketa päiväkurssista jos sen erikseen verottajalle selvittää.

Jos omaisuuden hankintahinta on suoritettu muussa valuutassa kuin euroina, hankintahinta muunnetaan euroiksi hankintapäivän vaihtokurssilla. Jos luovutushinta on saatu muussa valuutassa kuin euroina, luovutushinta muunnetaan euroiksi muun selvityksen puuttuessa luovutushinnan saantipäivän vaihtokurssilla.

Vero-opas ei ole vero-optimointiopas ;)

8.2.2012 klo 11.30.00

Anonyymi kirjoittaa:

Oletko saanut verotuksessa jonkun vaihtoehtoisen tavan läpi? Eli onko tuo toiminut ihan käytännön tasolla? Ja mitä keskiarvoja käytit, käytitkö keskiarvoja sekä hankinta- että luovutushinnoissa? Entä osinkotuloissa?

En siis intä vastaan inttämisen takia, ja verovinkit ovat erittäin tervetulleita, mutta verottaja ei tosiaan ainakaan suoraan antanut tuollaista mahdollisuutta vastauksessaan.

Ja tuo lihavoitu kohta koskisi vain luovutushintoja. Ei hankintaa, ei osinkoja jne.

8.2.2012 klo 13.13.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Viime vuoden verotuksen oikaisin käyttämällä päiväkohtaisia valuuttakursseja.

Viikon tai kuukauden keskikurssin käytöstä ei ole omakohtaista käytännön kokemusta. Toisaalta suurin osa veroilmoituksista luetaan koneellisesti jolloin läpi saattaa mennä millainen valuuttakurssin käyttö tahansa. Se että jokin on käytännössä mennyt läpi ei siis vielä anna 100%:sta varmuutta oikeasta käyttötavasta.

Harmi että verottaja antaa eri henkilöille erilaista tietoa.

8.2.2012 klo 14.18.00

Anonyymi kirjoittaa:

Entäpä jos osinkovaluutan vaihtaa euroiksi vasta myöhemmin? Esim. Automodular maksaa osinkoa CAD 100, Kanada pidättää CAD 15, tilille kolahtaa CAD 85. Summa vaihdetaan euroiksi joskus myöhemmin, jolloin Lynx käyttää kurssia X ja veloittaa EUR 4 vaihtopalkkiota.

Oman tuntuman mukaan tässä tapauksessa voi käyttää kurssia Y, jossa vaihtopalkkio on laskettu mukaan kurssiin.

23.2.2012 klo 13.25.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Valuuttakaupankäynnistä saatut tuotto verotetaan erikseen aivan kuten yksittäiset osakkeetkin. Tosin sillä erotuksella, että verottajalle ei muistaakseni valuuttakaupoista kertynyttä tuottoa tarvitse ilmoittaa jos se jää alle 500 euron.

Esimerkissäsi siis verotettavaa valuuttakaupan voittoa kertyy jos CAD vahvistuu osingonmaksupäivän jälkeen kun vaihdat lopulta valuutan euroiksi. Riippuu siis siitä mikä on osingonmaksupäivän ja vaihtopäivän kurssien erotus, että syntyykö valuuttakurssista voittoa vai ei.

Jos ilmoitat valuuttakaupankäynnin verotukseen, niin voit luonnollisesti myös ilmoittaa siihen liittyvät kaupankäyntikulut.

23.2.2012 klo 13.39.00

Anonyymi kirjoittaa:

Voiko ETF:n osingoista vähentää kuluja?

Oletetaan että olen tehnyt vuoden aikana sekä ETF- että rahastosijoituksia niin että minulla on 2 osinkoa maksavaa ETF:ää, 2 osingotonta ETF:ää ja 2 osingotonta rahastoa. Kaikilla kuudella sijoitusmuodolla on vuoden aikana eri säilytys- ja kaupankäyntikulut.

Voinko osinkoa jakavan ETF:n osingoista vähentää saman ETF:n säilytys- ja kaupankäyntikuluja joka vuosi vai vasta sen jälkeen kun olen myynyt ETF-osuuteni?

Voinko osinkoa jakavan ETF:n osingoista vähentää toisen ETF:n tai rahaston säilytys- ja kaupankäyntikuluja? Eli voinko välttää ETF-osingon verot, jos muiden sijoitusten kulut ovat ETF-osinkoa korkeammat?

Terv. ETF-flirttailija

15.3.2012 klo 20.35.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Osinkotulojen verotus

2.11 Verovähennyksistä

2.11.1 Osinkotuloon kohdistuvat kulut

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voi vähentää osinkotulon hankkimiseen kohdistuvia korkoja ja osinkotulon hankkimisesta johtuneita menoja riippumatta siitä, onko osinkotulo tuloverolain 33a – 33c §:n nojalla verovapaata tuloa tai veronalaista ansio- tai pääomatuloa. Tällaiset korot ja menot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista ja pääomatulot ylittävältä osalta ansiotulojen veroista alijäämähyvityksenä.

Verovelvollinen voi vähentää myös arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun niihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot siltä osin, kuin ne verovuonna ylittävät 50 euron omavastuuosuuden. Omavastuuosuuden katsotaan kattavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot myös siltä osin, kuin omaisuus tai sen tuottama tulo ei ole veronalaista. (TVL 54 § 2 mom)

15.3.2012 klo 21.01.00

Anonyymi kirjoittaa:

Osaatkos vastata tälläiseen kysymykseen, Vuokrasin omakotitaloni ja olen asunut siinä aikaisemmin itse 5 vuotta, nyt vuokrattuna ollut 2 vuotta, vuotuisista vuokrista olen tehnyt poistoina 4% Eli n. 4000 euroa/vuosi (remonttia tehty välissä, joten vieläkin hankintameno n.100 000 paperilla) jo parin vuoden ajan, voinko yhä myydä asunnon verovapaasti, kun olen poistoina vähentänyt rakennuksen arvosta jo 8000 euroa?

1.9.2012 klo 1.44.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Käsittääkseni voit myydä verovapaasti, koska olet itse asunut talossa yli kaksi vuotta. Varmista kuitenkin verottajalta.

1.9.2012 klo 8.23.00

Anonyymi kirjoittaa:

Asunto-osakeyhtiössä jossa sijoitushuoneistoni on, päätettiin maalata aidat niin että jokainen osakkeenomistaja maalaa itse oman aitansa. Saan ilmeisesti tehdä matkakuluista vähennyksen, 370km yhteensä oma asuinpaikkani - sijoitusasunto - oma asuinpaikkani.

Mihinkäs kohtaan veroehdotusta tämä vähennys tehdään ja mikä on kilometrikorvaus? Onko tämä pääomatulon vähennyksiä vai mitä? Tosi huonosti löytyi verottajankaan sivuilta tarkemmin tietoa.

28.4.2013 klo 10.55.00

Anonyymi kirjoittaa:

Siinä kohdassa jossa ilmoitetaan vuokratulot, voi ilmoittaa myös vuokrataloihin kohdistuneet menot vähennyksinä. Koskee ainakin netissä täytettyä veroilmoitusta. Paperilomakkeella on varmaankin vastaavaa mahdollisuus.

3.5.2013 klo 7.00.00

kakkosvirolainen kirjoittaa:

Ostin sijoitusasunnon Virosta viime vuoden loppulla ja kun siellä ei ole asunto-osakkeita, kyseessä on kiinteistöosuus. Vuokraan asuntoa ja vuokratuloja on tullut tälle vuodelle, mutta ei vielä viime vuonna. Voinko tehdä poiston ja jos voin, niin miten se tapahtuu?

6.5.2013 klo 14.14.00

Anonyymi kirjoittaa:

pitääkö siis Virossa olevasta sijoitusasunnosta maksaaSuomeen veroa ja miten paljon ?Pitääkö maksaa veroa myös Viroon?

24.2.2014 klo 16.57.00

Anonyymi kirjoittaa:

Kiitos paljon hyvistä tiedoista:)

7.1.2015 klo 14.51.00

Anonyymi kirjoittaa:

Miten pääsisin nollatulokseen näillä tiedoilla:

Vuokrattava kohde: rivitalokolmio
Velkaa vielä 85000 euroa
Vastikkeet (vähennykelpoisia) 513 euroa (sis vesimaksun)
Vuokra:n 900 euroa / kk

10.10.2017 klo 10.52.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails