Max-sertifikaatit

25.3.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Uusien indeksisertifikaattien myötä innostuin tutustumaan myös toiseen sertifikaattityyppiin, max-sertifikaatteihin. Myös max-sertifikaatit on strukturoitu sijoitustuote, joten on tärkeää ymmärtää miten ne toimivat mikäli sellaiseen aikoo rahojaan sijoittaa. Tämä artikkeli on osaltaan olemassa siksi, että nämä sijoitustuotteet avautuisivat paremmin.

Saksan markkinoilla on noin 15000 noteerattua max-sertifikaattia. Meidän kotimaisesta pörssistä ei tällä hetkellä löydy kuin muutama, mutta mikäli merkit pitävät paikkansa tulee näiden määrä tulevaisuudessa kasvamaan. Erilaiset strukturoidut sijoitustuotteet ovat kasvaneet voimakkaasti. Se onko tämä asia hyvä vai huono - voi olla montaa mieltä, mutta ainakin ne mahdollistavat monipuolisia sijoitusstrategioita.

Max-sertifikaatti on siis strukturoitu sijoitustuote eli se perustuu osakkeeseen tai osakkeisiin indeksin tapauksessa, sekä niiden päälle rakennettuihin johdannaisiin. Käytännössä esimerkiksi Nokia max-sertifikaatti rakentuu Nokian osakkeen ja muutaman johdannaisen varaan. Mikään ei estä sijoittajaa myös rakentamasta tällaista tuotetta itse. Etu minkä max-sertifikaatti tuo on se, että tällöin sijoitusratkaisu on valmiiksi paketoitu yhteen sijoitukseen monen eri sijoitustuotteen sijaan. Itse ainakin arvostan sijoituksissa yksinkertaisuutta. Se myös helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.

Max-sertifikaateissa on muutama oleellinen asia miten ne eroavat indeksisertifikaateista, ETF:stä tai osakkeista. Ensinnäkin max-sertifikaatin arvonnousu on rajoitettu ennalta määrättyyn maksimitasoon - tästä tulee myös sertifikaatin "max" etuliite nimessä. Tämän seurauksena max-sertifikaatit ovat edullisempia kuin vastaavat osakkeet. Niitä voi siis ostaa pörssistä edullisempaan hintaan kuin vastaavaa osaketta. Max-sertifikaatin maksimitaso määritellään liikkeellelaskun yhteydessä ja se pysyy samana koko voimassaoloajan, mikä on yleensä 3-18 kuukautta.

Sen lisäksi, että max-sertifikaattia saa ostettua edullisemmin kuin vastaavaa osaketta on sillä mielenkiintoinen ominaisuus arvonkehityksen suhteen. Max-sertifikaatti nimittäin antaa korkeamman tuoton, kuin vastaava osakesijoitus kurssien laskiessa, pysyessä samana tai noustessa vain maltillisesti. Max-sertifikaatti antaa siis aina positiivisen tuoton osakekurssin pysyessä samana. Tämä johtuu tietysti siitä, että allaolevien johdannaisten theta on katsottu sopivaksi. Max-sertifikaatit siis tarjoavat varsin mielenkiintoisen strategian tilanteeseen, kun markkinoilla on sivuttaisliikettä. Myös maltillisen laskun aikana voi max-sertifikaatti tuottaa positiivisesti. Voimakkaan laskun aikana tuotto on kuitenkin aina parempi kuin vastaavalla suoralla osakesijoituksella.

Max-sertifikaatissa on siis pienempi riski kuin vastaavassa osakkeessa. Mikäli markkinat kuitenkin nousevat voimakkaasti lyhyessä ajassa tuottavat ne heikommin.

Seuraavat tekijät vaikuttavat max-sertifikaatin hinnoitteluun:
  • Osakkeen/indeksin nousut ja laskut (johdannaisen delta). Kohde-etuuden kurssin noustessa nousee myös max-sertifikaatin hinta.
  • Volatiliteetti (johdannaisen vega). Kurssiheilahtelujen kasvaessa menettää max-sertifikaatti arvoaan. Vastaavasti arvo nousee volatiliteetin laskiessa.
  • Osingonjako. Osinkojen noustessa nousee myös max-sertifikaatin hinta. Max-sertifikaatin liikkeellelaskun yhteydessä tosin otetaan jo huomioon odotettavissa olevat osingot.
  • Korkotaso (johdannaisen rho). Korkojen noustessa hinta laskee, sekä vastaavasti korkojen laskiessa hinta nousee.
  • Jäljellä oleva voimassaoloaika (johdannaisen theta). Mikäli jäljellä olevaa voimassaoloaikaa jostain syystä kasvatetaan laskee myös max-sertifikaatin hinta.
 
Max-sertifikaatit siis tarjoavat parempaa tuottoa pienemmällä riskillä kuin vastaavat suorat osakesijoitukset. Vastapainona tästä ennalta asetettu maksimitaso rajoittaa tuottoa, kun vastaavasti osakkeen kurssi voi nousta miten paljon tahansa. Toisaalta max-sertifikaatit mahdollistavat tuoton saamisen vaikka osakekurssi säilyy samana tai laskee maltillisesti. Yksi max-sertifikaattien huono puoli on myös se, että niiden voimassaoloaika on rajoitettu. Max-sertifikaatit toimivat myös "tappiopuskurina" eli tappiota tulee ainoastaan, mikäli kohde-etuutena olevan osakkeen kurssi laskee alle max-sertifikaatin hinnan.

Päättymispäivän jälkeen rahat toimitetaan automaattisesti tilille. Jos osakekurssi on ollut korkeampi kuin maksimikurssi maksetaan sijoittajalle maksimikurssia vastaava summa. Mikäli osakekurssi on ollut alhaisempi kuin maksimitaso sijoittajalle maksetaan osakekurssia vastaava summa.

2 vastausta artikkeliin "Max-sertifikaatit"


Anonyymi kirjoittaa:

Kerroit, että: "Mikään ei estä sijoittajaa myös rakentamasta tällaista tuotetta itse." Voisitko selittää kuinka tämä tapahtuu, koska en itse keksinyt kuinka johdannaisia ja osaketta pitää yhdistää saadakseen tällaisen tuoton.

-Arttu

25.3.2010 klo 16.31.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Esimerkiksi Nokian max-sertifikaatin tapauksessa vastaavan tuotteen laatiminen tapahtuu ostamalla Nokian osaketta (kohde-etuus), sekä siihen liittyviä johdannaisia.

Näin muodostuu periaatteessa salkku, jonka deltan, gamman, thetan, rhon ja muiden kreikkalaisten kirjainten laskeminen on mahdollista.

Riippuen siitä minkälaista suojaa halutaan johdannaisilla muodostaa vaikuttavat ne asiat johdannaisten painotuksiin. Esim. sijoittaja, joka haluaa saada tuottoa kohde-etuuden kurssin pysyessä samana keskittyy portfolion theta lukuun.

Oman ongelmansa tieten muodostavat tarjolla olevat johdannaiset, jos sopivia ei ole tarjolla.

Kannattaa myös lukea aikaisempi kirjoitukseni salkun riskienhallinnasta, jossa käyn kreikkalaisia kirjaimia lävitse.

25.3.2010 klo 16.47.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails