The Money Fix dokumentti

7.2.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


The Money Fix kertoo erittäin mielenkiintoisesti nykyisen rahajärjestelmän toiminnasta. Miksi rahaa tuntuu aina olevan liian vähän? Mistä korko tulee? The Money Fix käsittelee kaikkia näitä asioita.

Näiden lisäksi The Money Fix esittelee kolme vaihtoehtoista rahajärjestelmää nykyisen tilalle. Vaikka videossa nämä esitetäänkin varsin positiivisessa valossa en itse suhtaudu niihin yhtä varauksetta. Kaikista puutteistaan huolimatta nykyinen järjestelmä on mielestäni toimivin, mitä on keksitty. Kaikkiin vaihtoehtoisiin järjestelmiin liittyy omat ongelmansa, joihin video ei ikävä kyllä pureudu. Esitetyt järjestelmät tukeutuvat siihen perusajatukseen, että jossakin vaiheessa yksilö antaa yhteisölle takaisin. Ikävä kyllä maailma ei aina anna siihen mahdollisuutta. Esimerkiksi vaikeasti vammaiset henkilöt olisivat näissä malleissa ainoastaan kuluttajien asemassa - nykyinen järjestelmä tasaa tällaista epätasa-arvoa paremmin.

Kaikesta huolimatta The Money Fix antaa paljon ajattelemisen aihetta. Se on myös suurimmaksi osaksi tekstitetty suomeksi, joten seuraaminen onnistuu vaikkei englantia osaisikaan.

Dokumentin kotivisut löytyvät osoitteesta www.themoneyfix.org.

The Money Fix, pituus 1h 19min. Ohjaus: Alan Rosenblith.
11 vastausta artikkeliin "The Money Fix dokumentti"


Anonyymi kirjoittaa:

Hyvää Päivää!

Veroilmoitusten täyttöajankohta lähenee muutaman kuukauden päästä. Voisitko selventää lukijoille, miten esim. dollareissa merkittyjen ETF:ien valuutanvaihdot ilmoitetaan. Onko tämän lisäksi vielä muutakin normaalista veroilmoituksesta poikkeavaa muistettavana?

Kiitos tähänastisista kirjoituksistasi.

10.2.2010 klo 12.19.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Sinun tarvitsee ilmoittaa valuuntavaihdot ainoastaan mikäli niistä on kertynyt yli 500 euron voitot.

"Veronalaista tuloa ei ole luonnolliselle henkilölle muuhun kuin tulonhankkimistoimintaan liittyvien valuuttakurssivoittojen yhteismäärä enintään 500 euroon asti vuodessa. Mainitun määrän ylittävät kurssivoitot ja tulonhankkimistoimintaan liittyvät kurssivoitot ovat veronalaista tuloa ja ne on ilmoitettava esitäytetyllä veroilmoituksella."

http://www.vero.fi/?article=646&domain=VERO_MAIN&path=5,40,90&language=FIN

10.2.2010 klo 12.29.00

Anonyymi kirjoittaa:

En tiedä mitä ongelmia mahdat tarkoittaa muiden vaihtoehtojen ongelmilla velkaan perustuvan rahajärjestelmän sijassa? Jos katsoo millaisia ongelmia nykyinen rahajärjestelmä saa aikaan on vaikea pitää sitä parhaana ratkaisuna. Milton Friedmanin ratkaisu rahakysymykseen on tolkullisin tähän mennessä näkemäni.

13.2.2010 klo 14.07.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Dokumentin kolmesta vaihtoehdosta ainoastaan +- järjestelmä käy nykyisen rahajärjestelmän syrjäyttäväksi vaihtoehdoksi. Kaksi muuta vaihtoehtoa toimivat vain nykyisen rahajärjestelmän yhteydessä.

Tässä +- järjestelmässä on perustavaa laatua oleva ongelma se, että se perustuu oletukseen, jossa pitkällä aikavälillä saldo on 0. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista kaikille yksilöille. Otin esimerkiksi vaikeasta vammautuneet ihmiset, jotka eivät kykene antamaan järjestelmään laisinkaan plussia, vaan pelkästään miinuksia. Esimerkiksi tällaiset ihmiset olisivat kyseisen järjestelmän toiminnalle suuri ongelma.

13.2.2010 klo 19.21.00

Sisyfos Kivi kirjoittaa:

Kiitos linkistä! Varsinkin dokumentin alku esitti kiintoisia vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin mitä on raha ja miksi meillä on köyhyyttä. Loppupuolen ratkaisut sen sijaan epäilyttivät minuakin, ne esitettiin liiankin auvoisina ja ongelmattomina.

Perusongelma siis säilyy. Tuntuu, ainakin tämän dokumentin katsomisen jälkeen, että nykyinen rahajärjestelmämme on omiaan tuhoamaan luontaisen sosiaalisuutemme ja empaattisuutemme ja tekee meistä organisaatioihimme sidottuja ja ympärillemme näkemättömiä tunteettomia rahantekokoneista. Kuin keskitysleirien kapot selviydymme päivästä toiseen vain painamalla muita kurjuuteen.

Onko köyhyyttä itsessään edellyttävä rahajärjestelmämme tosiaan mielestäsi se paras mahdollinen?

21.2.2010 klo 21.46.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Niin, kaikista puutteistaan huolimatta pidän nykyistä järjestelmää parhaimpana. On totta, että sillä on omat raadolliset puolensa. Ongelma onkin siinä, että mikään vaihtoehtoinen järjestelmä mihin olen törmännyt ei kokonaisuutena ole vakuuttanut. Tämänkin dokumentin esitellyt ratkaisut kyllä ratkaisevat tiettyjä ongelmia, mutta epäonnistuvat täysin toisilla osa-alueilla. Olen avoin tulevaisuudelle ja toivon, että vielä keksimme ja löydämme inhimillisemmän ja reilumman tavan.

21.2.2010 klo 21.59.00

Anonyymi kirjoittaa:

Nykyisen rahajärjestelmän suurin ongelma on korko, kuten dokumentin alussa selkeästi mainitaan. Koron ongelma tarkalleen on se, ettei pankki rahaa luodessaan luo sitä vaan ainoastaan pääoman. Velallisen on kuitenkin maksettava velka koron kanssa ja siten järjestelmässä on aina liian vähän rahaa. Tämä ajaa ihmiset kilpailemaan vähistä rahoista toisiaan vastaan ja pakottaa ottamaan lisää velkaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla (yksityiset, yritykset, kunnat, valtiot). Meidän rahajärjestelmä on rakennettu niin, ettei kaikkia velkoja voi koskaan maksaa pois.

On totta ettei dokumentissa esitetyt mallit siltään sovellu nykyisen rajajärjestelmän korvaajiksi. Ratkaisu ongelmaan olisi se, että rahan luomiseen liittyvä yksityisten pankkien täydellinen monopoli siirretään valtiolle joko kokonaan tai osittain. Tällöin valtio luo rahan omaan käyttöön ilman että syntyy velkaa pankeille. Tällä rahalla maksettaisiin investointeja infrakstuktuuriin (tiet, sähkövoimalat, länsimetro), julkisen sektorin palkat ja sosiaalituet. Olennaista on, että valtio luo tarpeeksi rahaa kiertoon ja kaikki velat korkoineen ovat maksettavissa eli vähintää pankkien vuosittain perimien korkojen määrän.

Monella on harhakuvitelma, että tästä syntyy inflaatio-ongelma, kun valtio luo liikaa rahaa. Inflaatiolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuka rahan luo, vaan se riippuu liikkeellä olevan rahan määrästä. Valtio voi kerätä ylimääräisen rahan kierrosta veroina ja hallita siten rahan määrää ja inflaatiota. Ylimääräinen raha voitaisiin myös käyttää nykyisten velkojen maksuun ja siten päästä pikku-hiljaa pois velkaperusteisesta rahajärjestelmästä.

Dokumentin esimerkeistä paikallisten yritysten muodostama verkosto, joka käyttää omaa paikallisvaluuttaa rinnakkaisvaluuttana kuulosti omaan ympäristöön kaikkein mielenkiintoisimmalta. Vaikutan itse kainuussa, jossa työtä ja hyvinvointia on liian vähän. Kymmenen vuotisen yrittäjähistorian aikana olen kyllä huomannut, että kaikilla yrityksillä on resurssipula ja toisaalta ylimääräistä kapasiteettia. Paikallisvaluutan avulla nämä erot voidaan tasata ja luoda taloudellista toimeliaisuutta alueelle. Yritykset voisivat hankkia toisiltaan palveluja tai maksaa osan työntekijöiden palkasta paikallisena valuuttana, jolloin paikallinen raha kiertäisi yritys- ja kuluttajakaupassa.

Loppujen lopuksi kajaanilaiset kahvilat eivät ole aina tyhjillään siksi, ettei täällä pidettäisi kahvista vaan siksi, ettei täällä kierrä tarpeeksi rahaa.

7.5.2010 klo 23.11.00

Anonyymi kirjoittaa:

Todella mielenkiintoinen dokumentti. Kyllä joitain yhteisluototuksen piirteitä kaipaisin talousjärjestelmäämme.

Käytännön ongelmat tosin taitavat olla liian suuret. Kun ihmiset eivät koron kanssakaan pysy kohtuudessa velan otossa, miten kävisi korottomassa taloudessa? Voisiko kukaan enää säästää vai pitäisikö kaikki kuluttaa pian? Mitä tehtäisiin ylettömille credit/debit kertymille?

Korkohan ei sinänsä ole ongelma. Koron maksamiseksi joudutaan ottamaan vain koko ajan lisää velkaa ja tämä johtaa rahamäärän hitaaseen kasvuun ja inflaatiooon. On myös luonnollista että velkaa on enemmän kuin rahaa. Kukaan ei pidä huolestuttavana että 100 000 asuntolainaa ottaneella ei ole 100 000 käteistä, mikäli muuten velanmaksun edellytykset ovat kunnossa.

20.7.2010 klo 11.25.00

Anonyymi kirjoittaa:

http://www.ajanhenki.com/ Täyttä asiaa oleva dokkari samasta aiheesta ja vähä muustakin, suosittelen!

5.4.2011 klo 12.39.00

Anonyymi kirjoittaa:

Pankin lainaamalla "luoma" raha (oikeammin luoma likviditeetti) ei ole ongelma ja sitä varten ei tarvitse edes ottaa lisää lainaa jatkuvasti. Velat voitaisiin maksaa pois kokonaan.

Esimerkki:
A perustaa pankin.
B tallettaa 300
C lainaa pankista 100 rahaa 10% korolla ja ostaa B:ltä tilkun peltoa
C myy B:lle vuoden aikana pellolla kasvattamiaan kukkia 150:llä eurolla ja maksaa velan korkoineen

Lopulta A:lla on 10 rahaa, B:llä 250 rahaa ja C:llä 40 rahaa. Hetkellisesti markkinoilla oli pankin "luomaa" rahaa jopa 400, vaikka sitä ei fyysisesti ole olemassa kuin 300, mutta loppupeleissä tämä ei ollut ongelma.

Valtion oikeasti luoma korollinen velkaraha taas voi olla ongelma, mutta sekin on vältettävissä ottamalla korot valtion käyttöön velattomaksi uudeksi rahaksi.

12.8.2011 klo 19.17.00

Jukka Tuohimetsä kirjoittaa:

Mikä estää verojen keräämisen tai lahjoitusten antamisen millaisesta rahajärjestelmästä tahansa?

Eihä nyttenkään mikään nykyisen rahajärjestelmän sisäinen mekanismi takaa mitään toimeentuloturvaa vammaisille, työkyvyttömille tai muuten vaan estyneille, kuten lapsille. Työhön kykenemättömien inhimillinen elämä on varmistettu muilla yhteiskunnallisilla sopimuksilla, kuten tulonsiirroilla ja vanhempien elatusvelollisuudella.

Itseasiassa esim. Turun Aikapankki kerää tälläkin hetkellä pientä veroa vaihdoista. Ja aikapankit siis toimivat kuvaamallasi +/- periaatteella, tai tarkemmin yhteisluototusjärjestelmän tavoin. Tällä hetkellä Turun aikapankin veroprosentti on 0,5 (1/200 osa vaihdon arvosta). Tuota veroa käytetään puhtaasti järjestelmän itsensä pyörittämiseen ja siitä tiedottamiseen ulkopuolisille.

Mikään ei estäisi kuitenkaan Turun Aikapankki -yhteisöä sopimasta veroprosentiksi vaikkapa 30, julkista päivähoitoa, koulua ja terveyden huoltoa varten. Joten väitteesi, jonka mukaan nykyinen rahajärjestelmä tasaa epätasa-arvoa vaihtoehtoisia rahajärjestelmiä paremmin on puppua. Näkemillämme hyvinvointivaltion tulonsiirroilla heikommille ei ole oikein mitään tekemistä nykyisen rahajärjestelmän kanssa. Paitsi sen verran, että kaikkialla maailmassa on paineita leikata julkisia palveluita ja tehdä valtavia tulonsiirtoja yksityisille pankeille - kaikkien pankeille maksettavien korkojen muodossa maksettujen tulonsiirtojen lisäksi.

http://www.aikapankit.fi/

ps. Viimeisin Anonyymi: Mikä estää A:ta ottamasta "velkaa" omasta pankistaan ja ostamasta sillä B:n ja C:n reaaliomaisuutta suoraan hissun kissun?

Esimerkki 2.

1. A perustaa pankin 0-2 % vähimmäisvarantovaatimuksella. [1]

2. B tallettaa 1000 (€)

3. C lainaa pankista 50 000 (€) 5 % todellisella vuosikorolla ja 10 vuoden takaisinmaksusuunnitelmalla (C:n pitää maksaa pankille 81444,73 (€) seuraavan kymmenen vuoden aikana tai... [2])

4. C ostaa B:ltä tilkun peltoa 50 000 ( €:lla)

5. B:n talletukset ovat nyt 51 000 € (Ja järjestelmän sisäinen rahamäärä siis 51 kertaistui hetkessä - todellisuudessa rahavaranto ei ole kasvanut juuri koskaan ihan näin nopeasti [3])

6. C myy B:lle vuodessa pellolla kasvattamiaan kukkia 10 000:lla ja lyhentää velkaa suunnitelman mukaisesti 8144.473 (€:lla)

7. Viidenvuoden päästä B:llä on enää alkuperäinen 1000 (€) jäljellä ja hän lopettaa kukkien oston

8. C on jo lyhentänyt velkaansa korkoineen 40 722,365 €:lla mutta maksettavaa on vielä saman verran.

9. C:llä on vielä talletuksia B:ltä saaduista kukkamaksuista 9 277.635 (€), koska hän syö kukkiaan.

10. C lyhentää lainaansa vielä viimeisilä rahoillaan.

11. C:llä on ongelma - hänen pitäisi maksaa pankille vielä 31 444, 73 € tai hän menettää peltotilkkunsa (josta hän saa kaiken elantonsa)

12. A: ongelma voi ratketa ainoastaan, joko B:n ottamalla velalla, järjestelmän ulkopuolisella velalla, A:n hyväntahtoisuudella tai vallankumouksella. [4]

13. Mitä hittoa A tekee tuolla jo saamallaan velasta luodulla 50 000:lla? [5]

[1]"EKP:n säätämä minimivarantovaatimus on tällä hetkellä 0–2 %."
http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4himm%C3%A4isvarantoj%C3%A4rjestelm%C3%A4#V.C3.A4himm.C3.A4isvarantoj.C3.A4rjestelm.C3.A4_Suomessa

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Korko#Korkoa_korolle

[3] http://www.taloudenperusteet.com/artikkeleja/hyperinflaatio/

[4] Nobody Can Predict The Moment Of Revolution
http://www.youtube.com/watch?v=OwWInp75ua0

[5] Pankit ja sähköyhtiöt kahmivat voitot
http://www.talouselama.fi/uutiset/article423695.ece

11.10.2011 klo 17.10.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails